Sulfater og CAB værdi i mineralblandinger

Med overgang til non-GMO fodring bruges der i dag en større andel raps på bekostning af soja. Det betyder, at CAB værdien i foderrationen er faldende. Dette kan i nogen grad afhjælpes med NatriumBicarbonat. Fremstillingen af NatriumBicarbonat kræver dog meget energi, hvilket pt giver en markant prisstigning på op til +70%.

Varmestress er et tema de næste par måneder, og et af elementerne er at styrke bufferkapaciteten (CAB-værdien) i foderrationen.

CAB værdien i mineralblandingerne påvirkes gennem brug af sulfater således, at en beregnet CAB værdi i mineralblandingen er lavere, når der indgår sulfater. Rationen til malkekøerne ønskes på minimum 200 meq/kg tørstof i den afstemte foderplan.

Sulfater er delvis vandopløselige, hvilket er en fordel for optageligheden. Men desværre gør sulfater ikke noget godt for mikroberne i vommen. Et eksempel er kobbersulfat, som med sikkerhed hæmmer aktiviteten i vommen.

Organisk bundne mikromineraler i form af kobber, zink og mangan bruges i dag som supplement. Disse har ikke en negativ effekt på CAB værdien.

Der findes i dag også en anden type uorganiske mikromineraler. Det er mikromineraler med en krystalbinding, som er mere optagelig for køerne. CAB værdien i denne mineralform er neutral. Mikromineraler er også mindre tilbøjelige til at danne uønskede bindinger i tarmen til gene for koen.

Dvs. udskiftes en del af sulfaterne i mineralblandingen, vil det have en positiv effekt på vommen og reducere den uønskede effekt på CAB værdien, som skal opvejes med NatriumBicarbonat. På den måde slår man to fluer med et smæk.

Nutrimin kan finde den rette løsning til din mineralblanding.

Ring og hør nærmere om mulighederne.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg