Frisk og appetitligt foder med tørsyren Hygiene4FEED!

I sommerperioden og ikke mindst i august måned er der en øget risiko for varmedannelse i TMR-fuldfoderet. Varmeudvikling i foderet kan medføre betydelige produktionstab, og resultatet vil være et lavere foderoptag og derved en øget risiko for ketose. Dertil risiko for at immunforsvaret påvirkes negativt og tendens til coli yverbetændelse. Konsekvensen er en lavere mælkeydelse og tab af værdi i dyrt produceret grovfoder.
I grovfoderet findes der gærsvampe. De vokser hastigt, så snart ensilagen bliver iltet. Gærsvampene forbruger ilt og sukker og fordobles i antal hver anden time. Derved forbruger de meget af den energi, der er i fuldfoderet, og som derfor ikke kommer køerne til gavn.

For at undgå varmeudvikling i fuldfoder, bør du overveje, om tørsyre kunne være en mulighed for dig.

Hygiene4FEED er Nutrimins bud på en tørsyre. Den er baseret på 95 % kaliumsorbat + citronsyre. En kombination af disse produkter har vist sig at have en rigtig god effekt over for de gærsvampe, der findes i ensilagen.

Det anbefalede forbrug af Hygiene4FEED er 200 – 400 gram pr. tons fuldfoder. I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt at øge doseringen for at sikre en tilfredsstillende holdbarhed af fuldfoderet under mere ekstreme forhold. Det kan være ved meget høje lufttemperaturer, men især hvor der blandes rationer til flere dage ad gangen.
For at sikre den bedst mulige effekt kræver det først og fremmest, at man har styr på sine procedurer omkring udtagningen i siloen, så ensilagen ikke allerede har taget varme, inden den kommer ind på foderbordet.

Dosering af Hygiene4FEED.

Nutrimin har lavet en mindre afprøvning, hvor der er anvendt 4 fire forskellige doseringer af Hygiene4FEED fordelt i 4 spande med fuldfoder.

De 4 spande stod opbevaret i 20 °C, og temperaturen i fuldfoderet blev løbende målt hen over 72 timer.

  • Spand 1 fik ikke tildelt Hygiene4FEED.
  • Spand 2 fik svarende til 100 g/tons TMR.
  • Spand 3 fik svarende til 200 g/tons TMR.
  • Spand 4 fik svarende til 300 g/tons TMR.

Det fremgår af grafen, at doseringerne i spand 3 og 4 er i stand til at bibeholde temperaturen lav i mindst 48 timer fra tilsætningen under de givne forudsætninger.

Da der er mange faktorer, der har indflydelse på gærsvampenes udvikling i fuldfoderet, anbefaler Nutrimin, at man tester sit eget fuldfoder løbende.

Dette kan gøres meget enkelt ved at udtage en spandfuld TMR og måle temperaturen løbende over 24 eller 48 timer efter behov.

Det er altid vigtigt, at foderet er frisk, køligt og appetitligt for at opretholde god ædelyst særligt i varme perioder med dagtemperaturer over 20 °C. En god tommelfingerregel er, at temperaturen i fuldfoderet max. bør være 5 °C højere end lufttemperaturen efter 20 timer på foderbordet.

Hygiene4FEED fås i 20 kg sække til en overkommelig pris. Der kræves ikke nogen HACCP, og det er nemt at anvende. Produktet er ikke godkendt til økologi.

Kontakt gerne Nutrimin for nærmere info og pris.

Martin
Martin E. Olesen
Salgskonsulent, kvæg