Svampe eller toksiner i svinefoderet

Forgiftning med toksiner medfører dårlig velfærd i besætningen samt betydelige resultatmæssige konsekvenser, og derfor bør der gøres noget hurtigt.

Fra cirka nu af og resten af foderåret oplever en del svineproducenter erfaringsvis mere eller mindre støj i deres besætning med klassiske tegn på toksinforgiftning. Forud for symptomerne i besætningerne er der ofte sat gang i en fejesnegl eller taget hul på et nyt parti korn eller soja. Måske købes korn og sojaskrå ind løbende. Symptomerne på toksinforgiftning kan derfor komme fra forskellige steder.

Toksiner kan deles op i tre kategorier:

 • Fusarium-toksiner, stinkbrand og meldrøje dannes i afgrøderne før høst.
 • Ochratoksin dannes som følge af dårlig opbevaring af korn efter høst, manglende nedtørring og høj temperatur.
 • Aflatoksin findes hovedsageligt i råvarer fra varmere lande, f.eks. majs og sojaskrå. Det maksimale indhold af aflatoksin er reguleret via lovgivning. Der gennemføres kontroller på området, og normalt er indholdet af aflatoksin under grænseværdierne.

Klassiske symptomer

 • Symptomer ved fusarium-forgiftning
  • Nedsat ædelyst, manglende tilvækst, løs mave og nedsat immunforsvar
  • For ikke kønsmodne dyr desuden endetarmsfremfald, hævede mælkekirtler og kønslæber
  • For søer er det ofte reproduktionsproblemer samt kastninger og lav mælkeproduktion
 • Symptomer ved ochratoksin-forgiftning
  • Nyreskader
  • Kraftigt øget vandoptagelse
  • Nedsat foderoptagelse og tilvækst
 • Symptomer ved aflatoksin-forgiftning
  • Leverskader
  • Indre blødninger
  • Pludselige dødsfald
  • Svækkelse af immunforsvar

Afhjælpning af problemer 

 • Tilsætning af toksinbinder afhjælper problemerne og forebygger nye forgiftninger. Toksinbinder er ofte et sammensat produkt af bl.a. gær og alger i en kompleks struktur, der har den egenskab, at det tiltrækker og fastholder mykotoksiner i tarmene og leder dem med bagud af grisen. På den måde undgår man, at mykotoksinerne bliver optaget i kroppen. Spørg gerne Nutrimin til råds om valg af produkt og dosering.
 • Rensning af kornet før brug reducerer mængden af toksiner, og som forebyggelse vil man med fordel også kunne rense kornet, inden det lagres.
 • Jævnlig beluftning af kornpartier holder fugtområder væk, og derved begrænser det svampevækst.
 • Vær opmærksom på, at også halm kan indeholde store mængder fusarium-toksiner.
 • Fortynding af et parti dårligt korn med et parti af god kvalitet vil selvsagt reducere indholdet af toksiner.
 • I alvorlige tilfælde bør man kassere kornet som grisefoder og evt. bruge det i fyret.

Udgivet d. 09. december 2022 af

Torben P
Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
 • +45 60 25 97 28

 • tp@nutrimin.dk