IntelliBond® – Den nye generation af mikromineraler

Boost til cellevægsfordøjelsen, ydelsen og immunsystemet

Mineraler med IntelliBond® giver en meget høj biotilgængelighed for dyret og en lavere miljøpåvirkning end uorganiske mikromineraler.

Cu og Zn bindes ved en avanceret proces, der gør, at de ikke opløses i vommen, men først ved den lave ph i løben.

Fordele for koen:

    • Er ikke giftig for mikroorganismerne i vommen. Derved øges fordøjeligheden af NDF, hvilket i nedenstående forsøg viser en ydelsesfremgang på 0,7 kg EKM.
    • IntelliBond® Cu og Zn bindes ikke i vommen til andre mineraler, vitaminer eller aminosyrer. Derved sikres en bedre udnyttelse af mineralerne.

Mikromineraler fra især sulfater kan bindes i vommen til antagonister:

  • Antagonister er mineraler eller andre stoffer, der reducerer tilgængeligheden af et mineral ved at danne et kompleks, som ikke længere er tilgængelig for koen.
  • Når mikromineraler fra sulfater frigives i vommen, kan de frie metaller bindes til antagonister, derved kan de ikke absorberes i tarmen.

Internationalt publicerede forsøg har vist:

  • 2,9 % forbedret udnyttelse af NDF og 221 kg EKM mere pr. ko/år (Faulkner et al., 2016)
  • 0,7 kg EKM mere ko/dag eller 214 kg EKM mere pr. ko/år (Yasui et al., 2014)
  • Forbedret antioxidant status (Yasui et al., 2014)
  • Bedre embryoner (æg) hos køerne (Souza et al., 2016)

IntelliBond® Cu og Zn må anvendes i økologiske besætninger.

Udgivet d. 16. december 2022 af

Anders Bisgård Møller
Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg
Erling Mikkelsen
Erling Mikkelsen
Produktkonsulent, kvæg