Syretrip er ikke det værste vi har

Når vi kommer rundt til landmænd og snakker foder og organiske syrer, så er alle fint klar over, at syrer gør grisenes noget godt. Dette såvel for mavetarmsundhed som for fodereffektivitet. Men også at det gør noget godt for grisene helt generelt.  

 

Handelsnavne, som IKKE lige siger så meget 

Desværre er det det en smule mere kompliceret. De organiske syrer til vores grise, har det nemlig lidt lige som de værnemidler vi bruger i vores afgrøder. Syrerne har handelsnavne, som IKKE lige siger så meget om, hvilke aktivstoffer vi tilfører med syren.  

 

Vi opnår en cocktail effekt 

Dykker vi lidt ned i materien kan vi nemlig ræsonnere, at som det er med de aktive stoffer i vores værnemidler til marken således også med syrerne til vores grise. Vi har oftest med mix af aktivstoffer at gøre, og at vi opnår en cocktail effekt ved at blande forskellige aktivstoffer. En cocktail der skal vælges ud fra de udfordringer vi har i et givent produktionssystem på et givent tidspunkt. 

 

Investering i hjælpestoffer 

Det er således ekstrem vigtigt, at vi sætter os ind i og så nøjagtigt som muligt afdækker, hvilke behov og udfordringer vi aktuelt oplever. Samtidig giver det også mening at være afklaret omkring, hvor mange penge og ressourcer vi vil investere i disse hjælpestoffer. 

 

Nutri Basic Acid + / Myresyre 

 • Nutri Basic Acid + indeholder 77 % myresyre, som er en stærkt PH-nedsættende syre med en særdeles god antibakteriel effekt. 
 • Nutri Basic Acid + indeholder desuden monobutyrin, glycerider af smørsyre og glycerol som sammen med myresyren har en stærkt konserverende effekt på vådfoder. 

Nutri Duo Acid + / Myresyre-propionsyre 

 • Nutri Duo Acid + er primært myresyre og propionsyre i forholdet 80/20, stærkt PH-nedsættende med dokumenteret antibakteriel effekt overfor salmonella og andre uønskede bakterier. 
 • Nutri Duo Acid + er konserverende, forebygger uønsket fermentering og holder biofilm nede i vandsystemet. Indeholder desuden glycerol og glycerider af smørsyre. 

Selko RSD / Myreyre-propionsyre-sorbinsyre 

 • Selko-RSD er primært sorbinsyre, myresyre og propionsyre specielt sammensat til at kontrollere mikroorganismer så som gær, skimmelsvamp og Enterobakterier i vådfoder og biprodukter  
 • Selko-RSD konserverer og beskytter foderets ernæringsværdi og holdbarhed i længere tid, samtidig med sorbinsyren giver øget ædelyst. 

Selko Be +  

 • Selko BE + er specielt udviklet til vådfodersystemer, hvor den virker stærkt konserverende, forebygger uønsket fermentering og har dokumenteret antibakteriel effekt overfor såvel salmonella som andre uønskede bakterier (hæmmende for såvel gramnegative som grampositive bakterier). 
 • Selko BE + indeholder sorbinsyre, myresyre, natriumformiat, eddikesyre, propionsyre, aromastoffer og benzoesyre. 

Selko pH E 

 • Selko pH E indeholder myresyre, natriumformiat, eddikesyre, propionsyre, aromastoffer og benzoesyre, som har dokumenteret antibakteriel effekt overfor såvel salmonella som andre uønskede bakterier. 
 • Selko pH E er specielt velegnet som tilsætning til drikkevandet, hvor den giver øget drikkelyst hos såvel fravænnede grise som søer. 

Nutri novo liquid 

 • Nutri Novo Liquid indeholder et mix af monoglycerider, medium- og kortkædede fedtsyrer og myresyre med stærk antibakteriel effekt helt ud i bagerste del af mave- tarmsystemet 
 • Nutri Novo Liquid er velsmagende, har en behagelig aroma og virker overfor såvel gramnegative som grampositive bakterier, som f.eks. clostridier, salmonella og E. Coli. Markedets absolut mest effektive cocktail. 

Der findes selvfølgelig et hav af forskellige syrer og kombinationer udover de nævnte. Her bør måske nævnes benzoesyre som kun findes i sin rene form som tørsyre. Benzoesyren har en veldokumenteret og bred effekt og meget brugt, hvor uheldig fermentering er en udfordring.  

 

Giv et kald til os for en snak om syrer 

 

Udgivet d. 31. marts 2023 af

Anders Rasmussen
Anders Rasmussen
Salgskonsulent, svin