Tips til forbedret præstation af søerne i farestalden

Vi skal styrke appetitten og øge foderoptagelsen hos vores diegivende søer.

Vi kan godt praktisere en simpel fodring bestående af store mængder hvede og sojaskrå. Men hvis vi gerne vil kræse lidt ekstra for vores diegivende søer, er der flere muligheder, faktisk er der mange.

Nutrimin har blandt andet følgende forslag:

  1. Mere byg giver stabilitet. Med en fifty-fifty byg- og hvedefordeling undgår vi, at søerne går i stå. De mest pressede søer har simpelthen nemmere ved at acceptere en menu med meget byg.
  2. Brug gerne mere forædlede proteinkilder end den rene sojaskrå. Det skal være proteinkilder med en højere fordøjelighed, fx fiskemel 1-2% eller alternativt et    sojaproteinkoncentrat. Dette tager toppen af sojaskråmængden og er med til at holde en stabil høj foderoptagelse. (Hos Nutrimin tilsætter vi gerne fiskemel til vores somineraler.)
  3. Tilsæt sofoderet et probiotikum bestående af sporedannende bakteriestammer. Det kan f.eks. være BioPlus 2B eller Calsporin. Målet er en sundere tarm, hvilket drager til bedre udnyttelse af det tildelte foder, færre fordøjelsesforstyrrelser og sundere dyr.
  4. Tilsæt eventuelt en toxinbinder til foderet.  Vi møder jævnligt partier af korn, hvor vi er usikre på kvaliteten af kornet. Vi ser for ofte symptomer, hvor det giver mening at tjekke kvaliteten af det korn, der kommer fra siloen.

For at undgå ben- og reproduktionproblemer, skal det undersøges, hvorvidt de seneste anbefalinger og normer for vitaminer og mineraler er overholdt.

  • Er calciumniveauet for højt, kan afføringen være hård omkring faring. Og calcium/fosfor forholdet er måske ude af balance.
  • For at få en bedre udnyttelse af fosfor fra råvarerne, kan det være fordel at hæve fytase-indholdet i mineralerne.
  • Ligger vitaminniveauet, hvor det skal, ift. det dyrene skal yde? De seneste undersøgelser tyder på, at vi med de nuværende normer, i nogle tilfælde, måske ligger i underkanten.

Det var første gear!

Andet gear kunne være at hæve tildelingen af aminosyrer en smule. Vi ved, at en høj mælkeydelse kræver meget lysin.

En simpel fodring er det billigste. Ovenstående tiltag koster alle en smule hver især. De ekstra tilsætninger skal således give højere effektivitet, for at det ikke skal påvirke bundlinjen negativt. Derfor tager vi kun et skridt ad gangen.

Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk