Udvidet produktkatalog med hygiejne- og udtørringsprodukter

Via opkøbet af Mosegården har Nutrimin fået udvidet vores produktkatalog til nu også at indeholde hygiejne- og udtørringsmidler.

MasterSan Dry Plus:

  • Et særdeles effektiv udtørrings/desinfektions middel
  • Indeholder moler der giver høj udtørringsevne
  • Støver mindre end tilsvarende produkter
  • Kan anvendes selv om der er dyr i stalden/stien

SDA Staldstrø:

  • Kombineret hygiejne- og strøelses-produkt
  • Unik blødhed, der skaber godt nærmiljø i alle stalde
  • Særdeles velegnet til brug i smågrisehuler

Begge varer kan leveres sammen med mineraler fra Nutrimin, eller de kan købes via udvalgte forhandlere. Kontakt Lars Frøjkær på 8750080 eller mobil 20681966 hvis du vil vide mere.

Smågrise er nysgerrige på SDA Staldstrø

Udgivet d. 24. februar 2023 af

Torben Nielsen
Torben Nielsen
Salgsdirektør