VAND ER IKKE BARE VAND

Overvågning i perioder, hvor der er ro i staldene, giver dig en god indikation på, om du i din produktion har styr på vandet. Er der meget aktivitet ved vandposter? Drikker smågrisene urin? Har vi urolige søer, der ”hænger” i vandventiler? Opfører vores dyr sig anderledes, end de plejer? Disse er blot nogle af mange indikatorer på en utilstrækkelig vandforsyning eller/og manglende kvalitet af drikkevandet.

Vand er vigtigste enkeltfaktor for en stabil god bundlinje

Så kom sommeren og med sommeren også varmen med de udfordringer, det giver for både grise og mennesker. Sommeren er som sådan også tiden, hvor vi skal have øje for vandkvaliteten hos vores grise og fokus på, at alle får vand i rigelige mængder. Dette ekstra fokus er givet rigtig godt ud. Vand er nok den vigtigste kilde til sunde grise og i sidste ende vigtigste enkeltfaktor for en stabil god bundlinje.

Grisene rammes af sygdom og dødeligheden stiger

Undersøgelser har vist, at mangel på vand og vand af dårlig kvalitet nemt reducerer foderoptagelsen med en tredjedel. Så falder produktiviteten uvægerligt. Dette uanset om vi snakker en stor so eller en lille gris.  Samtidig dehydreres de, immunforsvaret svækkes, grisene rammes af sygdom og dødeligheden stiger. I bedste fald lever de videre, men nu med uoprettelige skader. 

Bakterier, svampe og alger gør drikkevandet uappetitligt

Grisenes drikkevand kommer ofte fra rørsystemer, hvor biofilm lever i bedste velgående. Biofilm består af mikroorganismer (bakterier, svampe, alger), som fasthæfter sig på overfladen. Mikroorganismerne opformeres hurtigt her i sommervarmen. Vandet rådner mere eller mindre fra time til time. Bakterier, svampe og alger gør drikkevandet uappetitligt, og det afholder grisene fra at optage de ønskede vandmængder.

Indikatorer og eksempel på handlingsplan

Overvågning i perioder, hvor der er ro i staldene, giver dig en god indikation på, om du i din produktion har styr på vandet. Er der meget aktivitet ved vandposter? Drikker smågrisene urin? Har vi urolige søer, der ”hænger” i vandventiler? Opfører vores dyr sig anderledes end de plejer? Disse er blot nogle af mange indikatorer på en utilstrækkelig vandforsyning, eller/og manglende kvalitet af vores drikkevand. Her et eksempel på en handlingsplan der beskriver, hvad du konkret kan gøre:

  • Kontroller grisenes aktivitet ved vandposterne. Hersker der god ro, eller er der optræk til panik.
  • Ved hver staldvask desinficeres rør, og alle vandventiler kontrolleres.
  • I den daglige gennemgang af grisene efterses og rengøres drikkekopper og vandtrug/kar endnu bedre og måske en ekstra gang.
  • Konstateres manglende vandforsyning, opsættes ekstra ventiler/kopper, eller der indsættes ekstra trug/kar.
  • Til mindre grise indtil 10 kg. kan med fordel bruges trug, der har et større vandspejl / overflade.
  • Tilsætning af syre til drikkevandet konserverer vandet og forbedrer typisk fodereffektiviteten.

God sommer til alle læserne herfra. 😊

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin