Når vi mangler rygspæktykkelse hos vores polte

Polte skal ved løbning være 230 til 240 dage gamle, de skal veje 145 til 160 kg og have 14 til 15 mm rygspæktykkelse, og endelig skal de løbes i anden brunst.

Foderstyrke og fokus på rygspæktykkelse ved løbning

På det netop afholdte so-seminar fra SEGES var et af emnerne polte fodring. Emnet er helt i tråd med det fokus, der er på fodring af poltene for tiden. Vi bliver således i øjeblikket næsten dagligt bedt om foderrecepter, der kan øge rygspæktykkelsen hos poltene, før de når til løbning. Fakta er, at det lige så meget er foderstyrken som foderrecepten, vi skal have styr på.

Fodernorm, foderstyrke og forventet rygspæktykkelse

Normen siger, at foderblandinger til poltene i intervallet 30-110 kg skal ramme et aminosyreniveau svarende til 6,0 gram fordøjeligt lysin pr FEsv. Med en slutfoderstyrke på 2,9 FEsv pr. dag, vil dette normalt give de mindste 11-12 mm rygspæktykkelse, som er det anbefalede minimum ved løbning.

Forskellig foderstyrke fra cirka 100 kilo

Når det optimale så er en lidt højere rygspæktykkelse ved løbning (14-15 mm rygspæktykkelse er optimalt), hæver vi slutfoderstyrken til 3,25 Fe/dag (se figur) og bibeholder et aminosyreniveau svarende til 6,0 gram fordøjeligt lysin pr FEsv. Dette vil formentlig være for meget for nogle af poltene. Det optimale vil således være at sortere og sætte poltene på forskellige slutfoderstyrker ved cirka 100 kg.

Hvad sigter vi efter

Med en øget foderstyrke vil poltene uvægerligt også blive tungere ved løbning. Så vi skal samtidig med en øget foderstyrke være opmærksomme på at få vores polte løbet, inden de bliver for gamle og for tunge. Andelen af polte, der kun når at få et første læg, stiger, når poltene bliver for tunge. Polte skal ved løbning være 230 til 240 dage gamle, de skal veje 145 til 160 kg og have 14 til 15 mm rygspæktykkelse, og endelig skal de løbes i anden brunst.

Flushing

Polte med den optimale rygspæktykkelse på 14-15 mm rygspæktykkelse flushes 5-7 dage før løbning med mindst 3,5 FE pr. dag. Har poltene under de minimum 11-12 mm rygspæktykkelse, når de når den ønskede alder ved løbning, flusher vi i stedet i 4 uger.

Rygspæktykkelse er ikke bare rygspæktykkelse

Det er vores erfaring, at rygspækmålingerne er temmelig afhængig af, hvem der foretager dem. To forskellige folk vil ofte måle to forskellige resultater. Det er således vores anbefaling, at det så vidt muligt er den samme kvinde/mand, der uge efter uge har ansvaret for at måle rygspæktykkelse og bestemme, hvilken foderkurve poltene skal sættes på.

Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin