Tørsyre i goldkorationer og påvirkning af CAB værdi

Det kan anbefales at tilsætte tørsyre til fuldfodermix for at sikre holdbarheden, ikke mindst i goldkorationer, som ofte blandes til 2 dage. Der har på det seneste været en debat om tørsyrens uheldige påvirkning af CAB værdien i rationen. Mange goldkorationer tilsættes magnesiumklorid for at sænke CAB værdien. Tørsyre indeholder kaliumsorbat, som hæver CAB værdien. Fodermidler, som hæver CAB værdien, ønskes normalt ikke i goldkofoder, men der er her tale om en meget lille tilførsel og dermed også en lille effekt.

En beregning af effekten viser, at tilførslen af kaliumsorbat fra tørsyre fra Nutrimin, vil have en effekt på 2 meq/kg tørstof i goldrationen. Denne effekt kan reelt udlignes med 8-10 gram ekstra magnesiumklorid for at fastholde den samme CAB værdi på rationen til goldkoen. 

Varmestress bliver et tema i den kommende tid

Ved temperaturer over 20 grader vil malkekoen være negativt påvirket, og dermed er der behov for at forebygge varmestress. Der er mange forhold, som skal overvejes både omkring håndtering af dyrene i staldene og omkring foderrationen. Det er vigtigt at sikre holdbarheden på foderbordet, sådan at også foderresterne forbliver friske. Ved varme i restfoderet bliver vitaminer og antioxidanter beskadiget. På foder og mineralsiden skal det understreges, at natriumbicarbonat og gær kan afhjælpe symptomerne. Ring og hør nærmere om mulighederne for at ændre på mineralblandingen i sommerperioden.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg