Vand skal der til…

Betydningen af fri adgang til rent drikkevand er blot et af de mange parametre, der danner basis for en god sundhed og dermed optimale resultater i svineproduktionen. Også kontrol af vandforsyningen til de enkelte vandnipler/ventiler efter eks. rengøring af et staldafsnit har stor betydning.

En god vandforsyning er ekstra vigtig efter en lang sommer med perioder med høje temperaturer omkring 30 grader.

Problematikken er ligesom hos os mennesker ganske enkel.

Indholdet af vand i kroppen bør være forholdsvis konstant, da vandbalancen er ”garant” for de indre organers funktioner både med hensyn til optagelse og udnyttelse af foderet samt udskillelsen af urin og gødningsstoffer.

Det gælder alle staldafsnit, dog specielt i farrestalden, hvis søerne skal malke optimalt.

Sæt gerne et punkt på din tjekliste, så dette vigtige indsatsområde bliver prioriteret på lige fod med god foderkvalitet.

I den seneste tid har der været stor fokus på tildeling af mælk til smågrise i farestalden, og det med god grund, da søerne er udfordret med de mange levendefødte og har brug for en ”hjælpende hånd” til de mange ekstra grise i stierne.

Der er flere steder opsat mælke-, jern- og minivådfoderanlæg, men det har i flere tilfælde fjernet fokus fra det rene drikkevand til de allermindste grise.

Husk, at vandforsyningen her er lige så vigtig og i øvrigt også et lovkrav.

Nederst et vejledningsskema for vandbehovet til de enkelte besætningsgrupper.

Søren Thomsen
Salgskonsulent, svin