Vintertid

Alle har ydet en god indsats de sidste tre måneder. En travl tid for såvel ejere som medarbejdere er vel overstået. Bondemanden tillader sig, med god samvittighed, at sige, at han og hans team af medarbejdere har gjort en solid indsats for at få høsten vel i hus og få etableret og startet næste års afgrøder op.

Vi har sat kronen på værket.

Mejetærskeren og grej i øvrigt er sikret mod mus, rotter og andet utøj. Samtidig ser det godt ud, at de er vaskede. Det giver os en god fornemmelse i maven at se på de fine, rene maskiner, som er klargjort til en ny vækstsæson. Vi har sat kronen på værket.

Når vi arbejder med dyr og biologiske processer.

På fodersiden er blandingerne justeret til næringsstofindholdet i høsten 2022, og vores grise er allerede godt i gang med at fortære dette års beholdninger. Samtidig er det så nu, at vi benytter den sidste rest af året, til at finjustere og tjekke hele produktionssystemet i forhold til de udfordringer, små som store, som altid dukker op, når vi arbejder med biologiske processer.

Detalje for detalje.

På fodersiden har vi nedenstående IKKE udtømte tjekliste. Der kan givetvis tilføjes yderligere punkter. Men vi skal starte et sted. Der kan være tale om alt mellem himmel og jord. Lige fra uønsket bakterievækst eller toksiner til slidte dele eller skæve indstillinger i fodersystemet. Derfor anbefaler vi vores kunder, at de stille og roligt, skridt for skridt gennemgår hele deres fodersystem. Detalje for detalje.

Mølleri:

• Blander skrabes ren, filtre og gummimuffer tjekkes og skiftes
• Snegle og sneglerender rengøres med fokus på skråsnegle i bund, tilløb og udløb
• Med speciel opmærksomhed på tragte i bunden tjekkes og rengøres råvare- og færdigvaresiloer grundigt
• Alle påslag tjekkes og rengøres grundigt for gamle rester

Tørfoder:

• Trækstationer renses og støvsuges (ikke trykluft det kan være giftigt)
• Foderhjørner åbnes og rengøres samt slidte lejer skiftes
• Foderkasser og nedløbsrør vaskes eller støvsuges

Vådfoder:

• Rengør nedfaldsrør til blandekar og tjek at gummimuffer er elastiske og IKKE driller vægten
• Tjek vægte og udfør silokontrol (klik her og se håndbogsblad – kontrol af blandesikkerhed)
• Rengør blandekar og sørg for at den rutinemæssige rengøring af blandekar er helt up to date
• Tjek af vådfoderets pH-værdi for at sikre at fermenteringen er korrekt (er pH for højt kan det være fordi, der er dårlig fermentering)
• Tjek utætheder ved ventiler og skift slidte og utætte membraner

Toksiner og bakterier ser vi som en større og større udfordring. Med øget fokus på rengøring kan der ofte spares på tilsætningsstoffer som f.eks. syrer og toksinbindere. Der vil ofte kunne hentes en besparelse ved at øge fokus på sunde og friske varer.

Er der aktuelle udfordringer eller ønskes analyser på råvarer eller færdigfoder, kan vi hjælpe hos Nutrimin.

Udgivet d. 11. november 2022 af

Anders R
Anders Rasmussen
Salgskonsulent, svin