4,42 kr. pr. gris i ekstra fortjeneste på blot 14 dage

Jagten på omkostninger

I den evige jagt på omkostninger stirrer vi os ofte blinde på prisen. Vi burde måske i stedet søge efter den reelle værdi, som et fodermiddel giver.

Opfordringen

Dette kan gøres ved at holde et par foderblandinger op mod hinanden i en miniafprøvning på den enkelte bedrift. En sådan hjemmegjort test koster kun lidt set i forhold til dagligt at gå glip af tilvækst i kød og kroner.

Forudsætninger i vores miniafprøvning

En staldafprøvning hos Gdr. Herman Thomsen har dannet rammen om nedenstående test, som er udført i samarbejde med Brdr Ewers og konsulent Henrik Aarø Hansen fra Landbosyd.

Opsætning af test

Testen er sat op med 32 grise i hvert hold. Den samlede startvægt på de 2 hold er den samme.

Afprøvningen forløber over 14 dage. 

Foderet

Den ene blanding er en highend foderblanding fra en af de store aktører på markedet for startfoder.

Det andet startfoder er vores egen Nutri Complete 3 Power. Begge fodermidler i forsøget er melfoder indeholdende blodplasma og uden tilsætning af medicinsk zink. Prismæssigt er de listet ens.

Afprøvningens resultat i stalden

Resultatet af dette miniforsøg kan aflæses i tabel 1. Tallene viser med al tydelighed bedre tilvækst og en meget bedre foderudnyttelse på Nutri Complete 3 Power. Der bruges hele 70 gram mindre foder pr. kg. tilvækst. Samtidig er den daglige tilvækst 89 gram højere. Sammenlagt vokser grisene på Nutri Complete 3 Power gennemsnitligt 1250 gram pr. gris mere på blot 14 dage.

Tabel 1.

Afprøvningens resultat i penge.

Tabel 2.

Kolonne:

  1. Tilvækst i kg fra afprøvningen
  2. Foderomkostning på tilvæksten i afprøvningen (7,5 kr/kg foder)
  3. Merværdi sat efter SPF smågrisenoteringen (uge 40)
  4. Værdien af tilvæksten pr. gris minus foderudgiften pr. gris

4,42 kr. pr gris i ekstra fortjeneste på blot 14 dage

Denne miniafprøvning viser således den reelle værdi på 2 foderblandinger, der alt andet lige burde have samme værdi. Nutrimin Complete 3 Power giver her 4,42 kr. ekstra pr. produceret gris.

Hvor svært kan det være?

Hos Nutrimin er konceptet så simpelt som kompromisløst at være omhyggelig omkring kvalitet og kun vælge og anvende velsmagende, letfordøjelige og velfungerende råvarer. Værdi for pengene. Det er det, der til stadighed viser sig at give det bedste udbytte.

Slå på tråden og lad os få en snak om dit valg af fravænningsfoder.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin