Goldkofoder – blandet til en måned ad gangen

Fasefodring af goldkøer giver store udfordringer med en lille blanding i en stor mixervogn.

Med fasefodring kan kvieblandingen ofte tilpasses til FarOff goldkøerne. Men man kan opleve problemer med at blande en homogen blanding, når man ved CloseUp mix blander til en lille gruppe goldkøer 0-3 uger før kælving.

For at afhjælpe problemet blandes der ofte til 2-3 dage ad gangen, men holdbarhed og varme i foderet på foderbordet giver problemer. Ikke mindst vitaminerne tager meget hurtigt skade af både lys og varme i foderet.

For en gennemsnitsbesætning vil der typisk være behov for 5-8 tons CloseUp foder om måneden. Mixet kan lægges under plastik på betonpladsen evt. op af en ledig silomur.

Natriumbenzoat i CloseUp mixet sikrer holdbarheden til mindst en måned under plastik og sikrer også, at mixet forbliver koldt i hele perioden. Calciumklorid sikrer den ønskede lave CAB værdi.

Målet med fasefodringen er at sikre en kælvning uden tilbageholdt efterbyrd og mælkefeber, samtidig med er der et ønske om at skabe grundlag for en høj topydelse. Forsuring af goldkofoder (lav CAB værdi) er midlet.

Før man kaster sig ud i fasefodring og en CloseUp fodring med en høj foderstyrke, så er det vigtigt at sikre sig, at goldkøerne i gruppen har et lavt urin pH. Derfor er meget vigtigt at urin pH tjekkes med strips, når der fodres efter fasefodrings princip. Måles der et urin pH over 6,5, betyder det, at der er stor risiko for mælkefeber ved kælvning.

Nutrimin har produkterne – ring gerne og hør nærmere om metoden.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg