Hurtig indsats mod halebid

Hvorfor er halebid interessant lige nu?

Hvorfor oplever mange typisk, at mængden af halebid forøges hen over foråret og efteråret? Halebid er et tegn på, at grisene er stressede. Halebid kan således også opstå som følge af varmestress, overbelægning eller blot dårlig luftkvalitet. Forår og efterår oplever vi jævnligt store temperaturforskelle hen over døgnet, og disse temperaturforskelle kan nogle ventilationssystemer have svært ved at honorere.  Vi oplever jævnligt denne udfordring som en af årsagerne til halebid.

Hvad skal vi kigge efter?

Anlægstjek:

 • Tilpasning af ventilation
 • Tjek af foderanlæg
 • Antallet af stipladser

Sundhedstjek:

 • Styr på forrum
 • Gennemført sektionering
 • Gennemtænkte arbejdsgange/rutiner
 • Vaccinationsprogrammet

5 råd til en hurtig indsats mod halebid

 • Fjern synderen! Giv dig tid til at finde bideren. Påfør evt. fedtfarve eller mærkespray på den bidte hale, afvent og find derefter grisen med den pågældende farve om munden. Vær opmærksom på, at andre grise kan have farve på trynen interesse for den farvede hale.

 • Udtag halebidte til sygesti!

 • Behandl syge grise!

 • Før tilsyn mindst 2 gange dagligt! Tilsyn sker optimalt, når grisene er aktive – Typisk mellem kl. 8-10 og kl. 15-17.

 • Skiftende rodemateriale! Husk nyhedens interesse! F.eks. papirsække, aviser, halm, grene o. lign.

Lappeløsninger

Som foderstoffolk vil vi jo gerne redde verden med vores foder. Med hensyn til halebid er det som med øresut: 2 kilo salt og 1 kilo magnesiumoxid pr ton færdigfoder vil i mange tilfælde afhjælpe eller lægge en dæmper på problemet. 10 % ekstra mineral i en periode vil normalt også lægge en dæmper på eller eliminere halebid. Såvel det ene som det andet fordrer, at grisene har adgang til rigeligt med vand af god kvalitet. Vi har flere knapper som førnævnte at skrue på, men fælles for disse er, at det er lappeløsninger, som kun skal bruges, til den reelle årsag til problemet er fundet og løst.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Cecilie Willumsen Boel
Produktkonsulent