Mælkegrise og fravænning

Hos nogle besætninger med mælkeanlæg får man fravænnet det, man kalder ”mælkegrise”. Mælkegrise forekommer ofte i besætninger med et simpelt mælkeanlæg, hvor der kun anvendes en type mælk. Tit glemmes vigtigheden af fodring ved siden af, da grisene ser godt ud, og fravænningsvægten er god.

I Danmark skal vi indenfor de nærmeste år vænne os af med brugen af medicinsk zink, samtidig er flokmedicinering af fravænnede grise heller ikke vejen frem.

At forberede grisen på fravænning er et af de tiltag, vi bør sætte mere fokus på for at undgå nødvendigheden af medicinsk zink. Det handler om at vænne grisen til at æde og fordøje stivelse og vegetabilsk protein.

I grisens ”værktøjskasse” findes en række enzymer, der hjælper med nedbrydning af de forskellige næringsstoffer. Produktionen af disse enzymer følger grisens alder, men da vi i moderne svineproduktion fravænner tidligere, vil vi gerne have fremrykket grisens egen produktion af de ønskede enzymer.

Mælkegrise er hovedsageligt vant til at nedbryde mælkeprotein og mælkesukkeret laktose. Når grisen begynder at æde foder, den ikke har enzymerne til at nedbryde, ender grisen med at have en stor del af ufordøjet stivelse og protein i tarmene. Det danner grobund for skadelige mikroorganismer, som f.eks. E-coli, og herved opstår mavebesvær.

Enzymtræning

Allerede fra grisene er ca. en uge gammel tildeles et fravænningsfoder i farestalden. Grise er af natur nysgerrige, og tildeling af foder flere gange dagligt vil øge foderoptagelsen. På den måde lærer grisene at æde, og samtidig stimuleres grisenes enzymproduktion og forbereder grisene på at blive fravænnet. Den sidste uge inden fravænning stiger grisenes foderoptag ret kraftigt, så sørg for, at der tildeles nok.

Luk helt eller delvist for mælken de sidste fem dage inden fravænning og brug så et godt foder, med let fordøjeligt protein og en god smag, så et stort foderoptag sikres. Når der lukkes for mælken, så pas dog på, at grisene ikke går for hårdt til, især gyltene.

Enzymaktivitet:

Kilde: Seges Svinekongres, oplæg nr. 32        

Forklaring til figur: Enzymet laktase nedbryder laktose (mælkesukker) og enzymerne amylase, maltose nedbryder stivelse.

Hos Nutrimin tilpasser vi os løbende tidens udfordringer, og vi arbejder hele tiden på det rette mix af forædlede proteiner, varmebehandlede kornprodukter og syre- og fibersammensætning. Vi har således et komplet program af mælkeprodukter, færdigfoder og startkoncentrater.

Har du lyst til at høre mere om Nutrimins mælkeprogram, færdigfoder eller startkoncentrater, så er du velkommen til at kontakte os.

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin