Brug grovfoderanalyser til at optimere mineralblandingen

Normer til højtydende malkekøer bliver med mellemrum debatteret. Mineralblandingen skal afstemmes i forhold til foderplan og ikke mindst i forhold til det faktiske indhold i det grovfoder, der produceres på bedriften.

Mineralbehovet på bedriften er en kombination af både ydelsesmål, produktionsramme, management og fodersammensætning.

Det kan afstemmes med en standard typeblanding + kridt og salt, eller som en skræddersyet gårdblanding.

Det er dog ikke altid muligt at afstemme med en typemineral alene. Der kan både blive tale om mangel eller overforsyning med skade for både økonomi og køerne på længere sigt.

Mineralerne skal stemme. Det er for at sikre et minimum af mineraler, men også for at tage højde for de vekselvirkninger, der er mellem mineralerne.  Mineraler interagerer med hinanden, og et mineral kan forhindre optagelse af et andet mineral. F.eks. kan Kali forhindre optagelsen af magnesium, hvilket kan medføre græsforgiftning, bare for at nævne den mest kendte problemstilling.

Når der skiftes over til en ny stakensilage, kan der være store forskelle/udsving i indholdet af mineraler, se evt. tidligere nyhedsbrev om mineralindholdet i 1. slæt 2020.

For at optimere mineraltildelingen, anbefaler Nutrimin at få taget en mineralanalyse af de største grovfoderpartier, der skal bruges frem til ny høst. Det er nemt at udtage sådan en prøve, og omkostningen kan hurtigt tjenes hjem på en vel afstemt mineralforsyning. Alternativt kan der udtages en prøve inklusiv mineralanalyse af TMR fuldfodermix.

Ud over at overveje sammensætningen af makro og mikromineralerne, bør det overvejes, om der skal tilsættes andre råvarer i mineralblandingen for at fremme køernes udnyttelse af grovfoderet og derved forbedre bundlinjen.

Det kunne f.eks. være levende gær, organiske mikromineraler, natriumbikarbonat, urea m.fl.

Mulighederne er mange, så kontakt gerne kvægteamet hos Nutrimin for mere info.

Nikolai Gitz Frydenlund Hansen
Salgskonsulent, kvæg