Besætning tilpasser mineraler hele tiden

For lidt over tre år siden var der problemer med klovene hos Jacob og Hans Peter Lollesgaards 385 søer på Bjerggården ved Rudkøbing.

»Klovene var løse og slappe ved roden. Det gav en del bylder og klovbetændelse«, fortæller Jacob Lollesgaard. På det tidspunkt skiftede han til Nutrimin som leverandør af mineraler til det hjemmeblandede sofoder. De hævede indholdet af zink i mineralblandingen. Senere blev indholdet af selen, fosfor og kridt også hævet. Det fik kvartal for kvartal klovproblemerne til at aftage.

»Først da alle søer var udskiftet, så vi den fulde effekt«, siger Jacob Lollesgaard. I dag er sodødeligheden halveret fra 16 til omkring 8 procent. Tidligere skyldtes de fleste døde og aflivede søer klovproblemer. Nu er billedet mere varieret. Til gengæld er opmærksomheden omkring mineralernes betydning konstant i fokus.

»Siden april har vi således tilsat toksinbinder«, siger Torben Poulsen, Nutrimin. Baggrunden for at tilsætte toksinbinder er, at mange af søerne gik i stå midt i faringen. »Vi måtte trække mange pattegrise ud af soen under faring«, siger Jacob Lollesgaard. Toksiner gav forstørret milt, nyrer og lever og dermed en mere s-formet fødselsvej. Selvom kornet lugter normalt, og altså ikke umiddelbart har tegn på toksiner, har der været for højt toksinindhold.

Obs på råvarerne. Besætningen producerer 6.000 slagtesvin, og indkøber derfor halvdelen af sit foderkorn. Det er ofte i forbindelse med indkøb, at der er behov for justeringer.

For tiden overvejer de tilsætning af ekstra E-vitamin hen over de kommende måneder for at kompensere for, at nyhøstet korn ofte tærer på det naturlige indhold af E-vitimin i kornet. »Det koster 30-40 øre pr. 100 foderenheder at tilsætte mere E-vitamin«, lyder det fra Torben Poulsen. Besætningen har i et stykke tid fået tilsat to procent roepiller til sofoderet gennem mineralblandingen. Det er med til at give rolige søer i drægtighedsstalden. »Heldigvis er vi ikke plaget af svineri i lejerne hos de drægtige søer«, lyder det fra Jacob Lollesgaard. Proteinindholdet i hvede kan variere fra 8,5 til 11,5 procent og i sojaskrå fra 44 til 49 procent. »Det skal vi naturligvis korrigere for gennem optimeringen«, siger han.

Mineraler til søer

■■Forud for mange leveringer af mineraler drøftes med Nutrimin, om der er behov for tilpasninger

■■ For tiden overvejes tilsætning af ekstra e-vitamin i forbindelse med ny kornhøst

Svineproducent Jacon Lollesgaard (th.) og Torben Poulsen fra  Nutrimin A/S 

ser på de drægtige søers klove og træpuder. Foto Morten Thomsen

Hver besætning har sin egen mineralblanding

Tiden hvor alle besætninger fik samme mineralblanding er forbi.

Kornet varierer, effektiviteten varierer og sygdomsbilledet varierer fra besætning til besætning. »Derfor skal mineralblandingen heller ikke være den samme i alle besætninger«, siger Torben Poulsen, Nutrimin. Han peger særligt på, at soholdets effektivitet og kornets kvalitet har betydning for sammensætningen af en mineralblanding til søer.

Det er ud fra et besøg i besætningen og en snak med svineproducenten, at mineralblandingen til den enkelte besætning bliver sammensat. »For tiden bruger vi koralalgekalk i en del besætninger «, fortæller Torben Poulsen. Optagelsen af kalcium skulle være bedre fra koralalgekalk end fra andre kilder. »Jo mere tilgængeligt kalcium der er for soen, jo mindre risiko for svage ben, der kan opstå ved underskud af kalcium«, forklarer han og tilføjer, at han også forventer færre spildfoderdage med koralalgekalk.

Råvarer

Han opfordrer alle svineproducenter til at være mere opmærksomme på kvaliteten af de råvarer, de bruger. »Korn og sojaskrå udgør 90-95 procent at sofoderet. Er det ikke i orden, kan vi ikke rette op på det, selvom vi til selvom vi tilsætter nok så mange og fine mineraler«, lyder det fra Torben Poulsen.

Koralkalk

■■Giver lettere optagelse af kalcium, som soen bruger til mælkeproduktioner

■■Koster 20 kr. pr. årsso ift. andre kalciumkilder

“Mineralblandinger skal ikke indeholde det samme”, siger Torben Poulsen

Morten Thomsen, LandbrugsAvisen, 14.06.2008

mot@landbrugsmedierne.dk, tlf. 33 39 47 51

Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk