Din besætnings produktionsresultater og produktionsrapporten er vigtig viden for Nutrimin

Send os din produktionsrapport, bed os om et besætningsbesøg eller slå på tråden. Det ene udelukker ikke det andet.

Vi interesserer os for din besætnings produktionsresultater og vil altid efterspørge besætningsresultater og -udvikling. Hvordan er udviklingen i besætningen? Ligger resultaterne stabilt, går det stabilt fremad, eller går det måske “den vej, hønsene skraber”? Hvor hænger “de lavthængende frugter”, og hvor er der behov for “et langt sejt træk”?

Hos Nutrimin er der interesse for og kendskab til besætningens produktionsresultater samt strategier og aktuelle tiltag er en naturlig del af opgaven. Som leverandør af foderoptimeringer og mineralblandinger mener vi det alvorligt, når vi snakker makkerskab, kundskab og købmandskab som Nutrimins grundlæggende værdier.

En produktionsrapport viser, hvor resultater kan og skal forbedres. Den viser, hvor en produktion kan og bør stabiliseres, men den viser måske også, hvor muligheden for besparelser ligger. “Sparet er tjent” lyder et gammelt ordsprog, men det er også muligt “at spare sig selv ihjel”. Vi har alle oplevet, at der er noget, som er “gået vores næse forbi” (hvorfor har vi ikke gjort det for længe siden spørger min kone jævnligt).

Produktionsresultater

Et optimeret foder kan og skal understøtte de skibe, besætningen sætter i søen. I en periode med modvind er der måske behov for ekstra forkælelse af foderet. Samtidig ved vi, at foderet er langt over halvdelen af den samlede omkostning til produktionen af en gris. Så når produktionen ellers kører, er det måske endnu vigtigere at se på omkostningen til foder. Bruger vi det forkælede foder på de rigtige grise og på det rigtige tidspunkt?

Styring

Hos Nutrimin er et solidt kendskab til vore kunders produktionsresultater, besætningens strategi og aktuelle planer og tiltag således den naturlige indgang til samarbejdet omkring en økonomisk veloptimeret fodring.

Så send os din produktionsrapport, bed os om et besætningsbesøg eller slå på tråden. Og det ene udelukker ikke det andet!

Grise

Anders Hedegaard
Faglig chef