Er syre nødvendig i smågrisenes drikkevand?

”Selko pH E er et sikkerhedsnet for en fornuftig fravænning og opstart i klimastald” – Peter Jensen, Kjellerup

Igennem flere år har Nutrimin solgt syrer til drikkevandet. Og det seneste år har et stigende salg af Selko pH E været en succes.

Der er flere emner, der skal tages op ved succesfuld fravænning – uden ekstra zink:

Temperatur – varme

Hygiejne – desinfektion

Luftskifte – fugtighed

Foder – foderudnyttelse

Løs mave – proteinniveau

Vandkvalitet – pH og bakterier

Syre kan påvirke de tre sidste punkter

Foder udnyttes bedst i grisenes maver og tarme, når pH holdes nede. Det opnås ved tilsætning af syrer. Myresyre er billigst, men er for kras til fravænningsgrise.

Fast mave opnås, når der er ro i maven og tarmene via lav pH. Og alle næringsstofferne når at blive udnyttet, inden det kommer ud gennem mavetarmsystemet. Det er vigtigt at ramme det rigtige protein niveau, ellers bliver der uro i maven.

Den optimale pH i vandet er 4,0 eller under, men det vigtigste er, at vandet er drikkelig for grisene.

Som en af vores kunder Peter Jensen, Kjellerup siger:

”Selko pH E er et sikkerhedsnet for en fornuftig fravænning og opstart i klimastald”

Hvad koster det?

2 promille syretildeling de første 9 dage. 15 L drikkevand pr. gris.

Det koster kr. 0,60 pr. gris, eller det samme som en medicinbehandling.

Forlænges syretildelingen til 3 uger efter fravænningen vil det koste omkring kr. 1,50 pr. gris.

Selko pH E består af flere forskellige syrer, der både virker i mave og tarme.

Når Selko pH E tilsættes, stiger vandoptaget i stalden. Det er tegn på, at grisene finder smagen af drikkevandet spændende.

Slå på tråden og lad os snakke om syremuligheder til dine grise

Udgivet d. 17. februar 2023 af

Torben Poulsen
Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin