Erfaringer med konserveret CloseUp foder til en måned ad gangen på TROMMEREGÅRD

TROMMEREGÅRD er en mælkeproduktion med 175 renracede Jersey køer beliggende på Bornholm. Gården drives af Henrik og Ulla Ipsen.

CloseUp Foder blanding på Trommeregård

Formålet med at skifte til en CloseUp ration var at mindske både kliniske og subkliniske mælkefeber.

Sikre en bedre opstart efter kælvning og en forenkling af CloseUp goldko fodringen.

Udfordringen er, at der kun er 3-9 Goldkøer i CloseUp holdet ad gangen. Derfor er en lang tids konservering af CloseUp foderet en oplagt løsning for Henrik og Ulla.

På Trommeregård blandes der 2000 kg CloseUp foder ad gangen.

Det svarer til 3-4 ugers forbrug afhængig af antal goldkøer i CloseUp holdet.

Antal kilo

Magnesiumklorid, hexahydrat                              6 kg

Calciumklorid, dihydrat                                          3 kg

Natriumbenzoat (Kun til ensilering)                 2,5 kg

Boviflex Gold CloseUp                                           6,5 kg

Soyaskrå                                                                    35 kg

Majsensilage 38% tørstof                                    880 kg

Rapskage                                                                   67  kg 

1000 kg.

Afstemmes med vand til ca. 40 % tørstof

                          

Magnesium- og Calcium Klorid tilsættes KEENAN blanderen først sammen med vand.

Derefter tilsættes majsensilage, sojaskrå og rapskager.

Til sidst tilsættes Goldmineraler Boviflex Gold CloseUp og Natriumbenzoat

Mixes i KEENAN blander i ca. 15 min.

CloseUp rationen lægges ud i en lang pølse på betonplads, som køres fast med traktorhjul.

Pølsen overdækkes til sidst med plastik og fastgøres med dæksider.

Af denne ration fodres CloseUp holdet ca. hver anden dag, og med adgang til rationen efter ædelyst, plus adgang til frøgræshalm. Goldkøerne går i CloseUp holdet i 2-3 uger før kælvning på denne ration.

CloseUp holdet og nykælvernes drøvtygning/ædetid følges 2 x dagligt via halsbånd.

Via overvågningen kan Henrik se at ædelysten er lav de første 2-3 dage på CloseUp rationen.

Henrik mener dette hænger sammen med at Faroff rationen indeholder frisk græs for øjeblikket, hvilket smager bedre end CloseUp foderet. Men efter 2-3 dage er ædelysten helt i top ved CloseUp køerne igen, så det bekymrer ham ikke.

Urin PH-målinger

Der tages løbende Urin PH-måling af dyrlægen ved sundheds tjek.

CloseUp køernes Urin PH ligger generelt mellem 5,5 -6,5 som den skal for at forsuringen virker optimalt.

Nutrimin anbefaler!

Tjek CAB værdien i CloseUp foderet enten via DMS eller med en foderanalyse.

Vi anbefaler en CAB-værdi mellem 100 og 150 meq/kg TS.

Med en CAB-værdi under -150 påvirkes foderoptagelsen negativt, mens en for høj CAB værdi vil ikke forsurer rationen og dermed goldkoen tilstrækkeligt.

Den synlige virkning hos Henrik Ipsen, Trommeregård

Henrik Ipsen vurderer at ca. 80 % af de kliniske mælkefeber er forsvundet efter han startede med konservering af CloseUp foderet i sommeren 2022.

I de få tilfælde af mælkefeber, der er tilbage i besætningen, kommer køerne meget hurtigere i gang igen efter behandlingen.

Han kan se de øvrige malkekøer (3 kalv-) starter bedre op efter kælvning uden komplikationer og med mere mælk.

Den forbedrede sundhed kan også aflæses på celletallet, som ligger på 85.000 de sidste 3 måneder.

Andre fordele ved konservering af CloseUp foderet, er et mere stabil og ensartet foderration i de 3-4 uger der blandes til ad gangen.

CloseUp foderet forbliver køligt, også ved høje sommer temperaturer. Der er derfor ikke behov for yderligere tilsætning af produkter der hindrer varmeudvikling i foderet.

Henrik sparer en del blandetid i det daglige, da der kun laves et goldko mix om måned. Besparelsen er ca. 5 timers mindre blandetid hver måned.

Derfor har Henrik Ipsen Trommeregård heller ikke nogen problemer med at anbefale denne konserveringsmetode til andre kollegaer.

Vil du høre mere om konserveringsmetoden så har Nutrimin produkterne.

– ring gerne og hør nærmere om metoden.

Udgivet d. 2. juni 2023 af

Martin Olesen
Martin E. Olesen
Salgskonsulent, kvæg

Med konservering af CloseUp spares ca. 5 timers blandetid hver måned, og ca. 80 % af kliniske mælkefeber er forsvundet

Henrik Ipsen, Trommeregård