Godt Nytår!

Få styr på dine kalve, nedsæt dødeligheden

Som jeg kan læse mig frem til, så er Cryptosporium og Coccidier det samme, altså Cryptosporium er er en art under Coccidier. Coccidier findes hos en lang række dyr, hvor de kan give sygdom, bl.a. coccidiose. Fire slægter af coccidier, Isospora, Toxoplasma, Sarcocystis og Cryptosporidium findes hos mennesket. Den alvorligste coccidiesygdom i Danmark, toksoplasmose, skyldes infektion med Toxoplasma gondii. Cryptosporidium fremkalder tarminfektioner.

Cryptosporidier (parasitter) kan fremkalde tarminfektion og er skyld i en høj dødelighed blandt kalve.

Vi har afprøvet et nyt produkt til forebyggelse af Cryptosporidium hos nogle af vores mælkeproducenter med et rigtig godt resultat.

Produktet har vist sig at have en rigtig god effekt mod parasitter og er samtidigt med til at styrke kalvens immunforsvar.

Vi synes, at du skal have mulighed for at afprøve produktet, som vi lancerer i forbindelse med vores deltagelse på NutriFair fra den 16.01. – 17.01.2019.

Kig forbi vores stand nr. A-1326, Hal A for at høre mere om produktet og få en 8 kg prøve i en spand uden beregning, som du kan prøve af på dine kalve derhjemme.

Toxiner

Igen i år ser vi voldsomme tilfælde af toxinforgiftning både hos jeres malkekøer og i slagtekalvebesætninger, hvor der fodres med majs.

Selvom majsen er høstet i godt vejr og alt ser fredeligt ud, ser vi voldsomme forgiftninger rundt omkring. Symptomerne er tarmblødninger, nedsat ædelyst, bylder (Mastitis) samt et højt celletal.

Det skyldes, at majsen har været stresset i vækstsæsonen. Toxinerne er ikke synlige i stakken, men type B Trichothecenes niveauet er højt. Her er det vigtigt med den rigtige rådgivning og behandling, så du undgår at bruge en masse penge uden at opnå den ønskede effekt.

Vi har specialiseret os indenfor toxinbehandling – ring til os, så kigger vi forbi med råd og vejledning.

Erik Løvfeldt Jørgensen
Salgskonsulent, kvæg