Nemmere fravænning, højere fravænningsvægt og færre ammesøer med Nutrimins foderplan

Ved konsekvent og hyppig tildeling af et velsmagende foder til smågrisene i farestalden opnås en nemmere fravænning, højere fravænningsvægt og flere grise pr. fravænning.

3-4 kg ekstra pr. gris, når de forlader smågrisestalden

Målet er den problemfri fravænning, med tiden uden zink. Sidegevinsten er flere fravænnede pr. fravænning, ekstra 1 kg ved fravænning og en hurtigere overgang til et simpelt og billigere foder. I sidste ende får vi 2-4 kg ekstra gris uden at omkostningen til foderet stiger. 

Grisenes fordøjelsessystem skal modnes til et liv uden mælk

Hvis det skal lykkes, skal grisenes fordøjelsessystem modnes til et liv uden mælk. De skal kunne tåle og fordøje det foder, som de skal æde efter fravænning. Grisene skal simpelt sagt have lært at æde det foder, de skal fravænnes på, før de fravænnes.

Her udnytter vi, at grisenes foderoptagelse stiger med 500% fra dag 20 til dag 30.

 

Foderstrategi

Strategien er en konsekvent og hyppig tildeling af et letfordøjeligt og velsmagende foder i farestien. De første par uger på en mælkebasseret blanding uden ret mange vegetabilske produkter. Gerne indeholdende blodplasma. Den sidste uge før fravænning fodres med det samme foder, som grisene fodres med den første uge efter fravænning. Nu med en betydelig andel letfordøjelig stivelse og vegetabilske proteiner. Stadig velsmagende. Foderoptagelsen er helt afgørende.

Undgå zink omkring fravænning

Den stabile foderoptagelse lige omkring fravænning er helt afgørende. Manglende foderoptagelse giver løs mave. Strategien er her så lidt omvæltning som muligt. Zink er ikke fremmende for ædelysten. Så undgå zink lige omkring fravænning. Hvis det er nødvendigt at tildele veterinært zink, skal tildeling skubbes til en uge efter fravænning.

Mælkekop anlæg, manuel tørfodring eller opblødt foder?

Det ene udelukker ikke det andet, men det er helt afgørende for succesfuld fravænning, at pattegrisene har fået andet end mælk og rigeligt af dette, før de forlader farestalden.

Slå på tråden

Det, der fungerer fint i en besætning, fungerer måske kun halvt i en anden. Mulighederne for at sikre den høje foderoptagelse omkring fravænning varierer afhængigt af produktionssystemet. Men muligheden er der altid et eller andet sted. Hos Nutrimin snakker vi dagligt med snesevis af kunder, og vi bliver dagligt præsenteret for mulige, innovative og dygtige løsninger. Slå på tråden og få en snak eller aftal et besøg. Så deler vi viden.

 

Anders Hedegaard
Faglig chef