Foderring med blå tønde = garantibevis for større tilvækst

Vedr.  anbefalet foderstrategi ved fodring med blå tønde:

Helst 3 gange om dagen.

Start:

  • 14 dage før fravænning med ren mælk.
  • 5-6 dage før fravænning og ca. 14 dage efter fravænning bruges resten af mælken opblandet med power 3 og 5.

Opskrift:  Ring til Nutrimin!

Mælk 2-4 gange pr. dag.

Der skal samtidig være adgang til tørfoder.

Grisene skal æde op inden for 15-30 minutter (truget skal være rent).

Forsøg har vist, at grisene skal fodres efter ædelyst de første 3-4 dage efter fravænning for at maksimere indtaget af næring og energi til tarmen.

Grisene skal fodres restriktivt dag 4–12 for at mindske risikoen for løs mave. Husk, at alle grise skal kunne æde samtidigt (mindst 12 cm/gris ved langtrug) eller foder 2 gang med 15 min. imellem.

10-20% af de mindste grise tildeles fravænningsfoder længere tid end de øvrige grise for at sikre højest mulig vægt ved afgang hos denne gruppe.

Gram/gris/day

Diedag

1 dag efter fravænning

Vil i med? Vi skal nå 600 gr. tilvækst efter fravænning.
Vi laver en plan, som vi følger op på 4 gang om året (ude i stalden).

Kontakt os i dag 🙂