Fodring for stærke kuld?

                                 – hold soen i form hele cyklus

Højdepunktet i vores søers karriere er, når de skal have deres grise. Vores søer skal være i topform, når de når til faring. Søer i topform får stærke grise, har lette faringer og kommer nemt fra start i farestalden. Søer i topform ved faring får levedygtige grise, der får det råmælk, de har behov for. Sammenlagt får vi stærke kuld. Men hvordan sikrer vi, at vores søer er i form ved faring? En væsentlig del af svaret er at holde soen i form hele cyklus.

Fokuseret fodring hele cyklus.

Holder vi fokus gennem hele soens cyklus, vil fundamentet for en sund so hele livet være lagt (hos mennesker hedder sundhedsministeriets anbefaling ”sund hele livet”). Udgangspunktet er selvfølgelig, at vi har taget hånd om vores polte og gylte. Men ellers lægges grundlaget i diegivningstiden. Det gode arbejde fortsættes i løbestalden, og så gør vi os umage i drægtighedsstalden og helt frem til faring. Nedenstående anbefalinger er SEGES anbefalinger fremlagt ved soseminaret 2020 og Fagligt Nyt 2020. 

Fodring i farestalden:

 • 650 g fiber pr dag omkring faring reducerer faringslængde og øger råmælksydelsen
 • Vægttab over 20 kg i diegivningstiden er ”no go” – målet er maksimum 15 kg eller mindre
 • Hold samme høje foderstyrke lige indtil fravænning
 • Undgå høj tildeling af protein i farestalden
 • Bevar appetitten indtil fravænning

Store vægttab i farestalden giver lavere follikelstørrelse til næste kuld og øger tiden fra fravænning til løbning (Seges Soseminar 2020).

Fodring i løbestalden:

 • Hold 4,5-5,5 FE/dag indtil løbning
 • Derefter giv 3,5 FE/dag indtil første scanning (det er der, fosterets størrelse kan påvirkes mest).

Fodring i drægtighedsstalden:

 • Kom ikke under 2,3 FE/dag i drægtighedsperioden
 • En måned før faring hedder det 3,5 FE/dag.

Kommer der magre søer eller søer, der ikke præsterer, ind i farestalden, så sænk kravet til protein og aminosyrer i drægtighedsfoderet. Ellers er Nutrimins anbefaling 100 g protein og 5,0 g lysin pr. FE i foderet.

Slå på tråden og lad os få en snak om fodring for stærke kuld.

Tryk her for at se mere (Seges, udgivet 12/6 2020) :

Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
 • +45 60 25 97 28

 • tp@nutrimin.dk