Hørt på svinekongressen vedrørende fodring omkring faring

Med henblik på at reducere antallet af dødfødte og farringsproblemer generelt præsenterede Gunner Sørensen og Peter Thiel deres bud på en foderstrategi omkring faring.

Soen skal bruge en masse energi til faring:

Noget af energien kan skaffes ved at fodre så tæt på faring som muligt. Derved er der lettilgængelig energi til rådighed til den første del af faringen.

Resten skal komme fra den knap så tilgængelige energi i foderrationen. Denne energi skaffes fortrinsvis via fermentering af fibre i tarmen. Energien fra fermentering er alt afhængig af fodersammensætningen tilgængelig fra 4 til 24 timer efter fodring.

De foreløbige anbefalinger på foderstyrke er minimum 3,4 Fe og max 4,1 Fe dagligt fra sidste del af drægtigheden og til efter faring. Fordelt på tre måltider.

Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin