Fokus på mave-tarm-sundhed med Nutri-Novo Liquid

– et miks af organiske syrer og monoglycerider

Nutri-Novo Liquid er et nyt produkt baseret på en nyudviklet teknologi, der kombinerer anvendelsen af organiske syrer med en afbalanceret blanding af monoglycerider. Mikset af syrer og monoglycerider giver Nutri-Novo Liquid en bred antimikrobiel effekt. Produktet fungerer, så snart det er indtaget.

I kommende nyhedsbreve vil vi beskrive forskellige områder, hvor produktet kan bruges. Vi starter med en tilbagevendende udfordring – tiden omkring fravænning.

Mave-tarm-sundhed hos nyfravænnede grise i fokus

Mave-tarm-sundheden hos de nyfravænnede smågrise er uundgåeligt udfordret, når deres mave-tarm-system skal gå fra at kunne tumle optagelsen af næring fra mælk til ved fravænning at skulle tumle optagelsen af næring fra korn, soja og andre proteinholdige produkter.

Skadelige bakterier får bedre betingelser ved fravænning

Ved fravænning skal sammensætningen af fordøjelsesenzymer gå fra en sammensætning, der kan nedbryde mælk, til en anden sammensætning af enzymer, der kan nedbryde stivelse og vegetabilske proteiner. I denne omstilling vil en større del af det optagede foder forblive ufordøjet. Hermed får colibakterier og andre skadelige bakterier bedre betingelser og mave-tarm-sundheden svækkes.

Organiske syrer har både antibakteriel og pH sænkende effekt og virker i mavesækken

Ved at enzymtræne grisene i farestalden med et letfordøjeligt smågrisefoder og efterfølgende at hjælpe miljøet i mavesækken med tildeling af organiske syrer, som f.eks. myresyre, som har både en antibakteriel og pH sænkende effekt, kan vi hjælpe mavesækken hos vores smågrise i omstillingen fra mælk til tørfoder.

Monoglycerider har antibakteriel effekt og virker i såvel tyndtarm som tyktarm

Samtidigt kan vi reducere mængden af colibakterier og andre skadelige bakterier i tynd- og tyktarm ved at tildele et miks af monoglycerider. I litteraturen er det beskrevet, hvordan monoglycerider interfererer med cellemembranen på f.eks. E. Coli, gør den ustabil og slår den ihjel. Samtidigt er monoglyceriders virkning ikke påvirket af pH, de lugter ikke, og så er de opløselige i vand. I tyktarmen nedbrydes monoglycerider og optages som energi.

Monoglycerider er et kendt produkt i fødevareindustrien

Monoglycerider er ikke et af de emner, der står øverst på dagsordenen, når der undervises på højere læreanstalter. Det er mest triglycerider og deres opbygning, der fylder i pensum. Monoglycerider er imidlertid en af de mest anvendte emulgatorer i fødevareindustrien, så produktet er som sådan velkendt. Lovgivningsmæssigt er Nutri-Novo Liquid at betragte som et tilskudsfoder. Nutri-Novo Liquid kræver ikke en HACCP-godkendelse.

Synergien er vigtig

Ved at mikse forskellige syrer, som virker pH sænkende og har antibakteriel effekt i mavesækken, med et miks af monoglycerider, som virker antibakteriel i tyndtarm og tyktarm, opnår vi en synergi i mave-tarm-systemet, som alt andet lige vil være fremmende for mave-tarm-sundheden.

Nuti-Novo Liquid i praksis

En række af Nutrimins kunder bruger nu helt konsekvent Nutri-Novo Liquid som tilsætning i vandet i deres smågrisestalde. Andre bruger det som tilsætning i vandet i såvel farestalden som smågrisestaldene. Atter andre bruger det som en ekstra tilsætning i mælkeerstatningerne i deres mælkekopanlæg. Fælles for disse kunder er, at de oplever øget stabilitet og øget væske- og foderoptagelse. 

Anbefalet dosering

Den anbefalede dosering af Nutri-Novo Liquid er 0.5-1.5 liter pr 1000 liter vand. 0.5 liter er mindstedosering, 1 liter er normaldosering og 1.5 liter bruges ved besværlige udfordringer i maks. 6-8 dage. Enkelte producenter vælger at dosere endnu højere i 2-3 dage.

I januar måned får du 4 dunke Nutri-Novo Liquid for 3 dunkes pris

Ring og lad os få en snak om mulighederne for at tilsætte Nutri-Novo Liquid til vandet hos smågrisene i dit system. 🙂

Anders Hedegaard
Faglig chef