Fokus på øget effektivitet

I en tid med meget høje afregningspriser, kan det i mange tilfælde betale sig at gøre noget ekstra. Når normerne for næringsstoffer i svinefoder fastsættes, er det en vurdering af den økonomisk mest optimale sammensætning af foder i forhold til en forventet fremtidig notering.

Da noteringen aktuelt er rekordhøj, og foder samtidigt er relativt billigt, har der været behov for at justere Normer for Næringsstoffer til ung- og slagtesvin, så de er prisaktuelle.

Tabel 1. Herunder tages udgangspunkt i din besætnings foderforbrug og afregningsmodel – altså almindelig eller UK. Har du, f.eks. et foderforbrug på 2,7 FEsv pr. kg tilvækst, bør dit foder indeholde 8,4 gr. lysin og 128 gr. råprotein ved de aktuelle priser på kød og foder. Øvrige aminosyrer er i et fastlåst forhold til lysin.

Kilde: Seges – Prisaktuelle Normanbefalinger.     

Klik her for at læse mere    

I en typisk besætning vil man kunne forvente en nettogevinst på 1-3 kr. pr. produceret slagtesvin. Der er naturligvis forhold i de enkelte besætninger, der kan ændre på dette, og generelt skal højere tilvækst føre til højere slagtevægt eller flere producerede grise.

Et højere aminosyre- og proteinniveau giver en højere kødprocent, hvilket er særligt attraktivt ved UK produktion. Værdien af +/- 1% er ca. kr. 11,00, men afhænger igen af afregningsmodel, og fra hvilket niveau man beregner.

At tildele flere aminosyrer og mere protein ud fra foderudnyttelsen, kan dog også have en selvforstærkende effekt og give en bedre foderudnyttelse som gevinst. Værdien af +/- 0,1 FEsv pr. kg. tilvækst er ca. kr. 12,00.

Har du brug for en snak om optimering af dit foder, så tøv ikke med at kontakte Nutrimin.

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin