Gær gør godt

Resultater ved brug af gær til malkekøer

Anvendelse af levende gærceller i foderrationen kan bidrage positivt på mikroorganismerne i vommen. Den positive effekt kan ses på følgende parametre

  • Stabilisering af pH i vommen og mikrofloraen.
  • Øget fordøjelighed og foderindtag.
  • Forbedret mælkeydelsen.
  • Reducering af risikoen for acidose og fordøjelseslidelser

Effekten kommer ved at gær forbruger ilt i vommen, hvorved det anaerobe miljø fremmes og giver et mere gunstigt og stabilt miljø for mikroorganismerne. Ved et bedre miljø i vommen øges fordøjeligheden af fibre og derved forbedres energiudnyttelsen.

Gærcellerne lever i vommen af sukker og ilt. Derved fjernes den ilt, som de fibernedbrydende bakterier ikke bryder sig om. Derudover øges væksten af mælkesyrebakterier, og det giver sammen med en øget fiberfordøjelighed en forbedret dagsydelse.

På figur 1 kan det ses, at tildeling af gær giver en øgning af bakterier i vommen i forhold til kontrol. Det ses, at den totale andel af bakterier i vommen øges med 38%, de fibernedbrydende bakterier øges med 49% og mælkesyrebakterierne øges med 57%.

Gær i blandingen

Gær måles i CFU (Colony Forming Units) som beskriver antallet af aktive, levende gærceller. I EU er gær baseret på stammen Saccharomyces cerevisiae, som også må anvendes af økologer.
Nutrimin anbefaler, at man tildeler en høj koncentration af CFU pr. ko pr. dag for at opnå en god effekt.

Nutrimin lagerfører alle typer gær, iblandt dem, vores foretrukne gærprodukter Levucell og Biosprint. Produkterne har forskellig koncentration, og vi anvender altid den godkendte og afprøvede mængde gær pr. ko pr. dag. Produkterne Biosprint tildeles med 45 mia. CFU og Levucell tildeles med 10 mia. CFU pr. malkende ko dagligt.

Andre effekter ved tildeling af gær

Gær kan hjælpe koen med at modstå varmestress, som køerne kan blive påvirket af, når temperaturen kommer over 20 grader – og især ved høj luftfugtighed. Ved høje temperaturer kan det være nødvendigt at ændre foderplanen, så energikoncentrationen øges. Herved reduceres grovfoderandelen og derved andelen af NDF. Det kan få pH i vommen til at falde, hvilket skaber ugunstige forhold for mikroorganismerne. Her kan gær gå ind og stabilisere pH i vommen, hvorved både omsætningen og koen holdes i gang.

Kontakt os endelig for at høre mere om gærs positive effekter på køernes vom 👍

Udgivet d. 18. august 2023 af

Anders Bisgaard Møller
Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg