Toksinanalyser af høsten 2023 før vi sparer toksinbinderen væk

Mykotoksiner er særdeles giftige stofskifteprodukter fra skimmel– og mugsvampe og noget værre skidt. De forekommer helt almindeligt i såvel foder som i fødevarer, og giver økonomisk tab uanset hvor vi finder dem. 

Svampeinficeret i større eller mindre grad 

Stressede afgrøder er mere disponeret for skimmel- og mugsvampe end ikke stressede afgrøder. Og en besværlig våd høst er sværere at lagersikre end en nem og tør høst. Såvel det ene som det andet (stresset, besværlig og våd) bliver ulykkeligvis nok tilfældet for vores høst 2023. Og dermed vil vi desværre skulle forvente, at en større andel af høsten 2023 vil være svampeinficeret i større eller mindre grad. 

Mykotoksiner er mere udbredt og tabsgivende end som så 

Adskillige undersøgelser har vist, at mykotoksinerne altid vil medføre tab. Dette uanset om vi taler fødevare- eller foderproduktion. Mykotoksiner giver tab hele vejen fra jord til bord. FAO (FN’s fødevare- og landbrugsorganisationen) skønner, at mere end 25 % af verdens høstede afgrøder er forurenet med mykotoksiner. Ifølge FAO er mykotoksinerne således mere udbredt og tabsgivende end som så.  

You name it – we will see it. 

De toksinproducerende svampe opdeles i marksvampe og lagersvampe. Uanset om det er det ene eller andet, så vil toksinerne have en negativ indflydelse på sundheden. I flæng nævnes fordøjelsesforstyrrelser (opkastning, diarré, ædevægring), reduceret tilvækst, blødninger (mave, hjerte, tarm, lunge, blære, nyre), ødemer, blodsygdomme, nedsat frugtbarhed, ødelagt knoglemarv, forringet immunitet, etc (Reference). You name it – we will see it. 

Første erfaringer med høst 2023: Friskkornsforgiftninger, Toksiner og vådt korn med grønne kerner 

De første tilbagemeldinger på fodringen med korn af ny høst 2023 er lidet opløftende. For de fleste går overgangen fra gammel til ny høst nogenlunde glat og smertefrit. Men desværre har vi allerede nu fået tilbagemeldinger om gaspustere, uforklarlige pludselige dødsfald, diarreer hos smågrisene, søer der går fra foderet i farestalden og sågar drægtige søer som kaster.    

Forebyggelse og reparation: Mulige værktøjer 

Vi kan imødegå og afhjælpe en del af ovennævnte udfordringer i forbindelse med overgangen til ny høst. For det første skal vi sørge for, at vores friske korn bliver gjort lagerfast og sat i dvale, så hurtigt og sikkert som overhovedet mulig. Hurtig tørring og masser af tør og kølig luft gør en forskel (nemmere sagt end gjort). Men samtidig har vi en række håndtag, vi kan dreje på, som kan lette livet for vores grise i en overgangsperiode.
Vi kan:
 

  • Fortynde os ud af problemet ved at mikse gammel og ny høst nogle uger i overgangen, indtil ny høst er helt i dvale (eventuelt købe et træk korn af gammel høst) 
  • Tilsætte dobbelt dosis toksinbinder indtil vi kender toksinindholdet i ny høst 
  • Tilsætte dobbelt dosis fordøjelsesstabiliserende bakterier (Bioplus YC, Calsporin etc.) 
  • Reducere i råproteinniveau (lette foden fra speederen lidt) 
  • Vælge at stabilisere mavetarmsystemet med organiske syrer (en hel pallette at vælge imellem alt afhængig af tekniske muligheder og udfordringer) 
  • Mv. 

Som minimum toksinanalyser af høsten 2023 før vi sparer toksinbinderen væk. 

Anbefalingen lyder således: ”Better safe than sorry” eller ”hellere sikker end ked af det”. Langt de fleste af Nutrimins kunder har hen over foråret fået tilsat toksinbinder til deres mineraler. Vores anbefaling er, at man forsætter med at tilsætte toksinbinder til foderet, indtil vi er sikker på, at vores høst 2023 er lagerfast. Og at vi, når vi når så vidt, får lavet en toksinanalyse af vores høst 2023, før vi sparer toksinbinderen væk. 

 

Slå på tråden og lad os tage en snak om dine grise.

Udgivet d. 25. august 2023 af

Anders Hedegaard
Anders Hedegaard
Faglig chef, svin