Gevinst ved mælkeanlæg

Ekstra mælk i farestalden! Hvad får jeg ud af det?

Et emne, der ofte diskuteres, er tildeling af supplerende mælk via et mælkeanlæg i farestalden. For nylig blev der i Landbrugsavisen Svin+ offentliggjort nogle tal fra DB-Tjek, der viser et ca. 300 kr. lavere dækningsbidrag pr. årsso for de besætninger, der har et mælkeanlæg og deltog i DB-Tjek. Det bliver bemærket i artiklen, at en evt. fordel i færre ammesøer ikke fremkommer af tallene.

I denne uge i Landbrugsavisen Svin+ kan man læse en artikel af Danvet dyrlæge Anders Elvstrøm, der gennemgår data fra besætninger hhv. med og uden mælkeanlæg. Data kommer fra Danvets værktøj, Danvet Data, der er en integration af tal fra Cloudfarms og Danvets egen database. Det unikke ved dette værktøj er, at det er muligt at kombinere produktionsrapporter fra besætningerne med baggrundsdata som f.eks. fodersystemer, sundhedsstatus, besætningsstørrelse.

I analysen af besætninger med og uden mælkeanlæg deltog i alt 119 besætninger med et sammenligneligt antal levendefødte. 48 af de 119 besætninger havde et mælkeanlæg.

Sammenligningen viser en statistisk signifikant forskel mellem de to grupper af besætninger.

Besætninger med mælkeanlæg har:
Færre diegivningsdage – 1,1 dg
Højere egenfravænning + 1,1 grise
Flere fravænnede pr. kuld + 0,53 grise
Højere fravænningsvægt + 430 gram
Flere fravænnede grise pr. faresti pr. år + 10 grise

Når man læser artiklerne, får man måske to forskellige opfattelser af værdien af tildeling af mælk i et mælkeanlæg. Tallene i begge analyser, er jo formentlig korrekte, men den værdi af de færre ammesøer som DB-Tjek ikke kunne belyse, kan analysen fra Danvet Data, dog uden kroner og øre.

Ud fra ovenstående kan man godt konkludere, at et lidt lavere dækningsbidrag pr. gris, sammenholdt med flere grise produceret i det samme produktionsapparat, samlet set kan give et større dækningsbidrag for hele besætningen.

Hos Nutrimin har vi et ærligt og konkurrencedygtigt sortiment af mælkeerstatninger, der tåler sammenligning med andre på markedet med hensyn til sammensætning, indhold og pris.

Har du brug for en snak om valg af mælkeanlæg, eller vil du gerne høre lidt mere om Nutrimins sortiment af mælk, så er du velkommen til at kontakte os.

Herunder links til omtalte artikler:

119 sobesætninger: Mælkeanlæg giver færre diegivningsdage og højere egenfravænning

________________________________________________________________________________________

Mælkeanlæg gav flere grise, men lavere DB

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin