Goldkøerne er afgørende for kalvenes overlevelse og livskraft

Dine goldkøer og kælvekvier, som er 2 måneder før kælvning, er de vigtigste dyr på gården.

Det er alt afgørende, at dine goldkøer og kælvekvier fodres rigtigt, fordi der ligger rigtigt mange penge og større arbejdsglæde i at rette fokus på denne gruppe.

Fodres dine goldkøer optimalt, betyder det:

–       Større mælkeydelse i efterfølgende laktation

–       Færre dyrlægeomkostninger

–       Bedre råmælkskvalitet

som betyder:

–       Flere overlevende kalve

–       Færre sygdomme hos kalvene og større arbejdsglæde

–       Råmælk nok til alle kalve – også tyrekalvene, som skal sælges

–       Større indtjening til dig, for det samme arbejde

De første 3 måneder af kalvens liv betyder meget for den livsydelse, som den kommer til at yde senere, når den kælver. For tyrekalvene kan det nemt betyde en daglig tilvækst på +100 g.

Fodersammensætningen er meget afgørende for, hvad du kan forvente af koen og kalven. Det gælder både den kvalitet af foder, der tildeles, men også mineraler og vitaminer. Eftersom ydelsen er stigende, stiller dyrene også krav til kvaliteten af mineraler for at bevare et sundt immunforsvar også i den kommende laktation.

Når koen er i arbejdstøjet, kan det være svært at tildele dem nok. Derfor er det vigtigt, at du i goldperioden får lagt så mange mineraler på kroppen, at den har et bufferlager. Dyr med svækket immunforsvar er mere modtagelige for salmonella og Mycoplasma. Nu, hvor også IBR begynder at true syd for grænsen, er det endnu vigtigere at sikre et godt immunforsvar hos dyrene.

Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed. Det er vigtigt at give en god goldfodring med de rigtige mineraler. Dette er med til at sikre koen en god start på laktationen samt kalvens overlevelse og livskraft.

Med venlig hilsen
Kvægteamet

Erik Løvfeldt Jørgensen
Salgskonsulent, kvæg
Martin Olsen
Salgskonsulent, kvæg