Hjemmeblander: Kornet er markant anderledes i år

Selvom årets høstudbytte kan være svingende, så viser foreløbige kornprøver, at proteinindholdet er markant højere end sidste år. Dette kan medføre en del ændringer i de forskellige foderblandinger.

Kontakt jeres leverandør og få tilrettet vitamin- og mineralblandingerne, så de passer til de nye kornværdier.

Den øgede mængde rå-protein i blandingerne, som følge af det nye korn, kan give visse udfordringer i stalden. Hold øje med grisene og se godt efter tegn (løs mave) på en overforsyning af protein ved alle dyregrupperne.

Hvis man vælger at bruge det nye korn i foderet, inden man har mulighed for at få tilpasset sine mineralblandinger, har vi en gylden tommelfingerregel.

+1 % protein i kornet =

– 1,5 % Sojaskrå

+ 1,4 % Korn

+ 0,1 % Mineralblanding

Dette er tilfældet, når I skal have opbrugt de sidste (gamle) mineraler ude i foderladen.

Når I har fået optimeret jeres foderblandinger, så de passer til de nye kornværdier, skal I være opmærksom på nogle få ting. Når rå-proteinet i kornet stiger, vil det medføre en lavere tildeling af sojaskrå/sojaprotein i blandingerne. Der skal så tilsættes nogle flere kunstige aminosyrer fra mineralblandingerne for at opnå det ønskede niveau i det færdige foder. Det vil resultere i, at jeres mineralblandinger bliver noget dyrere pr. 100 kg., mens prisen for det færdige foder pr. fesv vil falde markant.

Vi kan kun opfordre til, at I får lavet en kornanalyse. Hvis vi kender jeres egne kornværdier, så kan vi optimere en langt mere præcis blanding.

Få også styr på, hvad I lægger i siloerne med en kornprøve til analyse af tørstofprocent, proteinprocent og evt. fosfor. Prøverne kan tages og analyseres enten hos den lokale Foderstof eller sendes til Eurofins Danmark. Har man bland-korn, så kan det kun analyseres korrekt ved Eurofins.

Her i Nutrimin har vi en aftale med Eurofins, og hvis man skriver NUTRIMINAFTALE plus kundenummeret ved Nutrimin, så får vi også resultaterne direkte i indbakken.

Kornmark

Kristine G. Bastrup
Salgskonsulent, svin