Protein i korn af ny høst

Protein i korn af ny høst

Der kommer analyser ind af kornet fra hele landet, og der er generelt en del mere protein i kornet i år. Kornet er høstet tørt, så der er på forhånd forventning om god foderkvalitet i den kommende sæson.

Der er en del tilbagemeldinger om, at grisene reagerer på det nye korn med tendens til mere tynd mave. Det er et typisk tegn på for højt proteinindhold i foderet. Den hurtige løsning er at reducere sojaskrå med 2-3% og erstatte med korn. Korn har ikke helt samme indhold som sojaskrå og er især fattig på lysin, så er det en god ting samtidigt at øge iblanding af mineralet en smule, f.eks. -3% sojaskrå / +0,2% mineralblanding / +2,8% korn, men kun som nødløsning til blandingerne er rettet til.

Øget protein i korn sparer på andre dyrere proteinkilder

Hvis proteinindholdet øges med 1% point i kornet, øges indholdet af standardfordøjeligt rå-protein med ca. 5 gram/FE. Det øgede proteinindhold betyder, at andre proteinkilder som sojaskrå eller fiskemel kan reduceres, og det giver en besparelse på færdigfoderet. Besparelsen afhænger af, hvor dyr proteinkilden er og ligger typisk mellem 3 og 7 kr./100 kg færdigfoder. Besparelsen er lavest, når det er ren sojaskrå, der erstattes, og besparelsen er størst, hvis det er en kombination af fiskemel og sojaprotein. Det betyder i praksis, at slagtesvin og søer betaler mindst for det øgede proteinindhold, mens smågrise betaler mest.

Besparelsen skal i år bruges på at betale marken eller kornhandleren noget mere for kornet, da udbudssituationen pt. har bevirket stigende priser. Besparelsen på mellem 3 og 7 kr. pr. 1% ekstra protein i kornet betyder, at grisene kan betale op til mellem 4 og 9 kr. mere pr. 100 kg korn i gennemsnitsbetragtning over det næste år, hvis foderøkonomien skal fastholdes.

Protein

Ulrik Christensen
Salgskonsulent, svin