Husk kornanalyser

Kornanalyser i 2018 er vigtigere end nogensinde.

Det hænger i høj grad sammen med den voldsomme tørke og som følge heraf de store udsving i analyseresultater på høsten, der efterhånden er ved at være i hus.

Nutrimin opfordrer til at få analyseret kornet, inden det bruges i svineproduktionen.

Prøveudtagning:

Udtagning af en repræsentativ prøve af det færdigblandede korn i Amerikanersilo bør ske over 10 – 14 dage.

I den gastætte silo vil vi anbefale, at der for hvert læs korn udtages en prøve, som opbevares i en lufttæt beholder. Hermed sikrer man, at vandindholdet ikke ændres.

Kornet i den lufttætte beholder kan herefter blandes, og en prøve kan udtages til analyse.

Blandkorn i gastæt opbevaring er lidt af en udfordring. Her ledes opmærksomheden hen på synlige ændringer i sammensætningen af kornet, der kommer ud af siloen.

Derfor vil flere analyser hen over fodringsperioden være påkrævet.

Analysen:

Nutrimin anbefaler som minimum analyse af vand, protein samt fosfor.

Blandkorn kan kun analyseres hos Eurofins.

Husk, at VSP værdier kun er et værktøj til at lave standardoptimeringer.

Foreløbige resultater og anbefalinger:

Den lave vandprocent giver i mange tilfælde kornet et højere energiindhold dog med store variationer. Specielt vinterbyggen kræver opmærksomhed, da den på nogle lokationer skuffer med en lav fodringsværdi.

Proteinindholdet, der i år er meget højt, reducerer forbruget af sojaskrå men giver udfordringer på aminosyre-sammensætningen.

Kornet indeholder en del mindre fosfor specielt i vinterhveden.

Det er derfor yderst vigtigt, at der kan optimeres på dette, da manglende fosfor ofte er skyld i benproblemer hos grisene.

Ligeledes kan der for nogle svineproducenters vedkommende være miljømæssige reguleringer mht. fosfor, der skal tages højde for i optimeringerne.

Nutrimin hjælper:

Samarbejdet med Eurofins kommer Nutrimins mineralkunder til gode.

Vi tilbyder eksisterende mineralkunder at få lavet kornanalyser hos Eurofins til fordelagtige priser.

Kunden skal blot henvende sig hos Nutrimin, hvorefter vi returnerer en blanket med forskellige analysemetoder, som kunden kan gøre brug af.

Herefter sendes kornanalysen til Eurofins med bestillingsblanket påført kundenummer og mærket “Nutriminaftale”.

Velkommen til fodringssæsonen 2018 / 2019.

Korn

Søren Thomsen
Salgskonsulent, svin