Hjemmeblander: Husk nu kornanalyse af høsten 2018!

Høsten er i gang, men hvordan er kornets tilstand?

Kornets proteinindhold kan variere temmelig meget fra den ene region til den anden, og efter tørken i år kan der være stor forskel på få kilometers afstand; på en mark kan proteinindholdet ligge relativt højt, mens det ligger mere gennemsnitligt på en anden mark.

Nutrimin anbefaler, at du tager en håndfuld korn af samme sort fra ved hvert læs (tag ikke en spand korn fra det sidste læs!), så du til sidst har samlet en repræsentativ prøve til analyse.

Risikoen for store svingninger i proteinindholdet betyder, at du skal holde godt øje med grisene i stalden. Er proteinindholdet i blandingerne for højt, kan det resultere i løs mave, som kan indvirke på både tilvækst og foderforbrug.

Kontakt din leverandør og få tilpasset vitamin- og mineralblandingerne, så de matcher det nye korn. Det er især indholdet af aminosyrer, der skal tilpasses for at ramme den ønskede mængde råprotein i den færdige blanding.

Få styr på, hvad du lægger i siloerne med en analyse af tørstof- og proteinprocent samt evt. fosforindhold. Kornprøven kan tages enten hos din lokale foderstofleverandør eller sendes til Eurofins Danmark. Har man en blandkorn, kan den kun analyseres korrekt hos Eurofins Danmark.

Hos Nutrimin har vi en aftale med Eurofins Danmark, og hvis du skriver NUTRIMINAFTALE og kundenummer hos Nutrimin, så får både du og vi resultaterne tilsendt direkte pr. mail.

Kornmark

Kristine G. Bastrup
Salgskonsulent, svin