Kan du klare dig uden medicinsk zink?

Det er nu, der skal testes og læres på stald-niveau

Problemfri fravænning er en dynamisk proces. Udfordringerne svinger fra besætning til besætning og fra uge til uge. Hvad der fungerer rigtig fint i en produktion, fungerer ikke nødvendigvis fint i en anden produktion. Hvad der fungerer rigtig fint den ene uge, fungerer ikke nødvendigvis fint i den næste uge.  I rigtig mange produktioner vil fravænningen gå problemfrit uden brug af medicinsk zink i 8 ud af 10 uger, for så at kræve ekstra opmærksomhed, håndelag og knapper at skrue på i de sidste to uger. Summa-summarum er det nu, der skal testes og læres på stald-niveau, for at vi kan være klar, når muligheden for at støtte grisene med medicinsk zink omkring fravænningen om godt et år bliver en saga blot.

Målene for et liv uden medicinsk zink

Som leverandør af mineraler har vi mange besætningsbesøg, og vi ser mange grise. Det bliver vores optimeringer og de fælles løsninger stærkere af. I en del tilfælde bliver disse besætningsbesøg gjort til fællesbesøg med dyrlægen. Sammen med driftslederen, den afsnitsansvarlige og dyrlægen finder vi de gode løsninger. I 2021 vil fokus for besøgene blandt andet være at blive klar til et liv uden medicinsk zink. Hos Nutrimin har vi drøftet og sat vores mål for et liv uden medicinsk zink:

  • Produktivitet skal holdes på et højt niveau

  • Fravænningsmavebesvær skal fortsat ligge lavt

  • Undgå øget antibiotikaforbrug

  • Arbejdsforbruget skal holdes på et fornuftigt niveau

Økonomisk mest fornuftige foderkoncept omkring fravænning

Der er ingen, der har fundet ”pulveret”, som bare kan byttes ud med den medicinske zink, så produktionen kører videre som før. Så svaret skal findes et andet sted. Vi ved, at en væsentlig del af svaret ligger i et kompromisløst og vedholdende fokus på de gode, stabile og letfordøjelige råvarer – og nok af disse. Her svinger de tekniske muligheder fra produktion til produktion. I samarbejde med ejer/driftsleder i de individuelle produktioner finder vi det økonomisk mest fornuftige foderkoncept omkring fravænning. Dette være sig for såvel sammensætningen af fravænningsfoderet som for de slidstærke rutiner og hele managementdelen omkring fravænning.

Innovativt rugbrødsarbejde

Tilpasning til et liv uden medicinsk zink er en øvelse, som alle med klimagrise skal igennem. En del har lavet øvelsen og har kørt uden zink et stykke tid. Andre er i gang med at teste og lære. Men der er også en del, som håber og venter på, at et færdigt koncept kommer og reder dem. De færreste vil dog opleve deres færdige løsninger komme dryssende fra himmelen. Men for langt de fleste vil et solidt stykke innovativt rugbrødsarbejde sikre, at vi finder løsningerne omkring fravænning uden brug af medicinsk zink, hvor produktiviteten holdes, fravænningsmavebesvær holdes på et lavt niveau, og antibiotikaforbruget holdes på et minimum på trods.

Sammen kommer vi i mål

Nutrimin tilbyder en række muligheder, både som færdigfoder og som koncentrat, som kan være en del af løsningen. Vi er, som altid, lige i nærheden og vil gerne være med til at løse dine udfordringer. Sammen kommer vi i mål.

Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin