Levende gær – virkning og udbytte

Den danske mælkeproduktion er kendetegnet ved en høj ydelse og en høj fodereffektivitet ved malkekøerne. Der er hele tiden fokus på at optimere, så effektiviteten forbedres år for år. Når effektiviteten forbedres, kan det aflæses på bundlinjen. Mange vil nå til et punkt, hvor der kræves mere end almindeligt godt håndværk, godt grovfoder og rettidig omhu, i bestræbelserne på at nå en ydelsesfremgang. En mulighed kunne være at tildele levende gærceller til foderrationen.

Levende gærceller påvirker vommiljøet, så køerne bedre kan udnytte fiberdelen i grovfoderet. Med en bedre fiberfordøjelighed vil energiudnyttelsen kunne forbedres. Levende gærceller øger også væksten af mælkesyrebakterier, som sammen med en forbedret fiberfordøjelighed på sigt kan forbedre dagsydelsen.

Levende gærceller lever af sukker og forbruger ilt, som begge er til stede i vommen. De fibernedbrydende bakterier i vommen bryder sig til gengæld ikke om ilt og sukker, og gær forbedrer derved miljøet for de fibernedbrydende bakterier.
Et højt sukkerindhold kan disponere for sur vom – også kendt som SARA. Det vil have store produktionsmæssige omkostninger såsom nedsat foderoptagelse, dagsydelse og reproduktion.

Udbyttet ved levende gær er, at det har en stabiliserende effekt på pH i vommen, så vom-pH forbliver mere stabil hen over dagen i forbindelse med foderoptag. Derved mindskes risikoen for sur vom.

Nutrimin anbefaler gærtypen Biosprint, men kan også tilbyde de øvrige gærtyper, som er på markedet. Biosprint er en levende gær, der har et højt indhold af gærceller, kaldet CFU (Colony Forming Units). Biosprint indeholder 15 mia. CFU pr gram og har en anbefalet dosering på 3-5 gr pr ko pr dag.

Nutrimin har foretaget afprøvninger af Biosprint med gode resultater.

I skemaet nedenfor ses resultaterne fra fire gødningsskyl foretaget i en økologisk besætning både før og efter tildeling af 3 gr Biosprint pr ko pr dag.

Efter tildeling af Biosprint viser resultaterne en forbedret fibernedbrydning af de største partikler på mere end 4.8 mm.

Resultaterne fra det midterste og nederste sold lever ikke op til de ønskede målværdier, hvilket kan forklares ved, at der er tale om en typisk økologisk fodring med en stor andel græsensilage i foderrationen. Derved er der en stor mængde af fibre, der skal nedbrydes.
Det positive er dog, at når en større andel af de største partikler er blevet nedbrudt til mindre partikler, vil det være til gavn for den generelle omsætning og udnyttelse af foderet, hvilket også kan bidrage til en forbedret sundhed.

Kontakt Nutrimin for at høre mere om dine muligheder for at tilsætte Biosprint i mineralblandingen.

Nikolai Gitz Frydenlund Hansen
Salgskonsulent, kvæg