Mælk og foder til pattegrise – mulighederne er mange

Foredrag 53:

Oplægsholdere:

Marie Louise og Kasper holdt et godt og spændende oplæg om mælk og foder til pattegrise.

De kom ind på de forskellige typer af anlæg til fodring af pattegrisene i farestalden. Landmænd, som overvejer at investere i et mælkeanlæg til farestalden, skal gøre sig tanker om hvilken type anlæg, der passer til deres staldsystem, og hvilket udbytte, landmanden gerne vil have ud af det. De kom selvfølgelig også ind på økonomien omkring indkøb og mælkeerstatning.

En god mælkeerstatning til pattegrise skal indeholde:

 • Mælkeprodukter
 • Vegetabilsk fedt
 • Vegetabilsk protein

Somælk inderholder 37% råfedt og 30% råprotein.

Udbytte ved brug af mælkeanlæg:

 • Højere fravænningsvægt
 • Mere robust gris ved fravænning
 • Søerne kan passe flere grise
 • Grisen bliver tungere, men om den enzymtrænes er uvist!

Et af de virkelig vigtige parametre ved mælkeanlæg er hygiejnen. En høj hygiejne med daglig rengøring af kopper og system er et must.

Duft og smag, om nødvendigt, på mælken. Pattegrisene drikker ikke sur/klam mælk.

Foderstrategi for mælkeanlæg:

 • Smooth indeholder f.eks. varmebehandlet hvede.
 • Prestartere indeholder f.eks. sojakoncentrat, sojaskrå og byg.

Tørfoder til grisene i farestalden:

 • Grisene skal trænes, så de er klar til klimastalden.
 • Tørfoder kan ikke erstatte en pat.
 • De grise, der æder tørfoder, har højere tilvækst i klimastalden.
 • Tildel små mængder, så grisene æder op.
 • Soen kan aflastes.

Driftsomkostninger:

 • Registrer forbruget af mælkepulver.
 • Beregn kg og pris pr. fravænnet gris.
 • Sammenlign med andre besætninger.
 • Forbrug fortæller noget om hygiejne, mælk, restmængde osv.

Men HUSK, at mælkeanlægget ikke passer grisene for dig!

Alt i alt et spændende oplæg, som findes på SEGES hjemmeside, foredrag 53.

Line Panduro
Produktassistent
 • +45 41 75 05 72

 • lp@nutrimin.dk