Maksimal fleksibilitet med de nye NutriKonc Care koncentrater

Nutrimin har udviklet NutriKonc Care koncentraterne til hjemmeblandere, hvor maksimal fleksibilitet ønskes, når der blandes foder til de mindste grise. Giv os et kald, så vi sammen kan se på et løbende tilpasset foder til dine fravænnede grise.

NutriKonc Care med afsæt i international viden og erfaring

Nutrimin har i samarbejde med kolleger i Trouw Nutrition udviklet de nye NutriKonc Care koncentrater. Med NutriKonc Care koncentraterne bliver seneste tilgængelige viden på tværs af Europa sat i søen. Vores Hollandske samarbejdspartner Trouw Nutrition har længe produceret foder tilpasset zinkfri fravænning. Hollandske svineproducenter udfasede brugen af zink helt tilbage i 2018. Trouw Nutrition har således tilegnet sig væsentlig mere erfaring og viden på dette område, end vi har i Danmark. Blandt andet også gennem forsøg og afprøvninger på Trouw Nutritions egen forsøgsstation.

Tildeling af nok protein så grisenes vækst ikke går i stå

NutriKonc Care koncentraterne tager afsæt i, at en sikker fodring af ny-fravænnede grise, uden brug af medicinsk zink, ofte vil indebære en lavere proteintildeling i en kort overgang efter fravænning. Få dage inde i fravænningsperioden ændrer billedet sig ofte. Behovet for tilsætning af medicinsk zink forsvinder, og der er plads til en normal tildeling af protein, så grisenes vækst ikke går i stå. 

Fleksibilitet gennem NutriKonc Care Koncentraterne

Nøglen til at lykkes er fleksibilitet. Ligesom der i det daglige arbejde med grisene løbende optimeres på arbejdsrutiner, vil muligheden for løbende at justere i proteinniveauet i et fravænningsfoder give forbedrede resultater. Denne mulighed giver NutriKonc Care koncentraterne. Med udgangspunkt i basisrecepten, kan der, alt efter behov, skrues ned eller op for proteinniveauet, og således kan man løbende have adgang til såvel skåneblandingen som tilvækstblandingen.

 Giv os et kald, så vi sammen kan se på et løbende tilpasset foder til dine fravænnede grise.

Søren
Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin