En varm sommer kan forårsage varmestress hos vores grise

Vejrprognose for sommeren 2022 ifølge DMI:

Som helhed ser temperaturen ud til at ende lidt eller noget over det normale. Nedbørsmængderne ser ud til at holde sig lidt under det normale. Regnbyger kan lokalt give større nedbørsmængder med store geografiske forskelle.

Af Langtidsmeteorolog Steen Hermansen, DMI, udsendt den 18. maj.

Varmestress hos søerne og vendte klimastier hos smågrisene, som følge af varme stalde, kan reduceres med Betain Hydroclorid.

Når der alligevel skal tilsættes E-vitamin til mineralet i forbindelse med ny høst, skal vi overveje også at tilsætte Betain Hydroclorid. Betain Hydroclorid reducerer varmestress og kan tages ud af mineralfoderet igen til efteråret.

Betain Hydroclorid

Tilsætning af 400 mg Betain Hydroclorid pr. FEsv til smågrise- og sofoder er med til at opretholde et normalt stofskifte og en normal væskebalance ved høje staldtemperaturer. Ubalancer i stofskiftet og ubalancer i væskebalancen er produktionshæmmende og kan i værste fald være fatal for både mennesker og dyr. Selv mindre ubalancer vil kunne give skader på leveren og af tarmvævet.

Oprethold et normalt stofskifte

Hos grise giver ubalancer i stofskiftet på grund af varmestress typisk lavere foderoptag, løse maver og ændret adfærd. Tilsammen en ringere bundlinje. Risikoen for dødsfald i forbindelse med høje temperaturer er ofte størst enten tæt på faring, under faring eller lige efter faring. Sådanne søer er meget svære at erstatte, og det koster formentlig i omegnen af 7500 kr. eller mere pr. mistet so. Derfor er det vigtigt, at vi gør alt for at opretholde et normalt stofskifte hos vores dyr.

Hvad koster det?

For søer i et kvartal cirka kr. 7,- kr./so.

For klimagrise, 9-30 kg, cirka kr. 0,65 kr./gris.

Kontakt gerne Nutrimin for at høre nærmere om Betain Hydroclorid.

Torben P
Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk