Rettidig omhu

Råvarer

Priserne på råvarer er i dag høje som aldrig før.

De høje priser sammenholdt med dagens afregningspriser giver nok det dårligste bytteforhold set i lang tid. Nogen vil måske hævde, at det aldrig har været ringere, hvilket man også hos nogle landmænd med rette kan sige.

Når dette er sagt, må man også nævne, at der i markedet er betydelige forskelle på, hvilke priser og råvarer landmændene har til rådighed og på kontrakt.

De store prisforskelle vi ser nu, gør det mere vigtigt end tidligere at optimere på blandingerne på gården for at minimere et minus eller opnå et rimeligt dækningsbidrag.

Der er uden tvivl nogle, der taber store penge i dag, afhængig af hvad de har handlet ind til, mens andre stadig tjener penge, hvis de da ikke vælger at flytte pengene ud til marken via høje afregningspriser på kornet.

Korn/Soja

Korndelen er den store synder i foderprisen, da den er steget til nær det dobbelte og samtidig bidrager med op til 80% i blandingerne. Kornet må derfor siges at være den store prissynder i blandingerne.

Soja er også steget meget, men er siden faldt tilbage igen. Sidste måned faldt prisen ca. 12%.

Soja bidrager også med en betydelig del, og skal de store prisudsving til at være dagligdag, bliver det mere vigtigt end nogensinde før at få kigget på blandingerne i takt med, at priserne ændrer sig.

Soja bidrager også med mange aminosyrer, og kan grisene tåle mere protein, kan der være god økonomi i at reoptimere sine recepter med henblik på andelen af soja. Også fordi sojakoncentrater (med forskel) ligeledes er steget i pris og alt efter, om man har en god kontrakt eller ej, kan der være penge at hente på den konto.

Kan man lege med blandingerne og fjerne noget sojakoncentrat til fordel for almindelig soja, er der penge at spare. Det skal dog siges, at der er store besætningsmæssige forskelle på, hvad grisene kan tåle. Tager vi eksempelvis en 9-15 kg blanding og tilsætter 10 eller 14% almindelig soja, kan der med dagens priser hurtigt tjenes op til 10-12 kr. pr 100 fe eller omkring 1 kr. pr gris. Er man af hensyn til ens grises mavetarmsundhed nødt til at bruge 3% sojakoncentrat ved 15-30 kg grise bliver det 15 kr. pr 100 fe eller 4 kr. pr gris.

Med dagens priser er der altså store gevinster at høste på råvarer.

Foderforbrug

Med de aktuelle priser på råvarer er det mere vigtigt end før at kigge på vores foderforbrug hos slagtesvin. Det er klart, at hvis man kan spare 0,1 kg fe pr. kg tilvækst, så skal man gøre det. Men hvordan gør vi det?

Man siger, at en gris har brug for 22-23 gram lysin for et kg tilvækst, og at man således selv kan bestemme ens foderforbrug. Skal vi så bare hæve lysinindholdet i blandingerne? Nej, ikke nødvendigvis, da dette også kan blive for dyrt købt.

Det er almindelig kendt, at syrer kan hæve optageligheden af aminosyrer, og de kan derfor også være et redskab til at spare på foderet. Man siger her, at bedringen i foderforbruget alene betaler syrens pris, og at man derfor får den øgede optagelighed af aminosyrer gratis. Da lysin er ensbetydende med bedre foderforbrug, ligger der en mulig gevinst her.

Er det muligt at finde en besparelse på foderforbruget på 0,1 fe/ kg tilvækst, sparer man 8,5 fe, og skal den ganges med 2 kr. pr fe, er der penge at tjene, og ved 3 kr. pr. fe bliver det til 25,5 kr. pr gris. Penge man ikke nødvendigvis tjener, men penge der kan være svære at undvære i disse tider.

Hvad med søerne – er der også penge at finde her? Ja! Det er vigtigt, at huldet er ens og i orden på søerne. Fede søer kræver mere vedligeholdelsesfoder og ligeså med store søer. Er søerne for store ved løbning, kræver de også mere foder senere, og man kan derfor være medbestemmende for soens foderforbrug senere i dens liv.

Seges har i den forbindelse her i foråret også sænket normen for rygspæktykkelse ved polte og søer, og man mener derved at kunne opnå en besparelse på 50-100 fe so.

Konklusion

Alle priser er steget, og mineralerne virker for mange som værende den største omkostning, men man glemmer måske kornprisen i det store regnestykke.

Tabellen viser den prismæssige andel af det færdige foder ved en tilfældig mineralpris for at vise, hvor stor en del kornet udgør af prisstigningen.

Vi lever i et foranderligt marked, og det er mere vigtigt end nogensinde før at følge priserne og kende sin besætnings styrker og begrænsninger.

Derefter er det vigtigt at få et overblik over, hvad tingene koster, og hvad kan man forvente at få ud af det i den anden ende.

Nutrimin er gerne behjælpelig med at skabe overblik og give en pris på varerne, så ring til os og få en fodersnak.

Anders R
Anders Rasmussen
Salgskonsulent, svin