Mineralindhold og grovfoderkvalitet 1. slæt 2020

Mere end halvdelen af årets græshøst er i hus, og majshøsten vil blive påbegyndt omkring midt september. Tendensen er generelt et faldende indhold på de fleste makro- og mikromineraler.

På nuværende tidspunkt er der taget over 300 prøver af 1. slæt med mineralanalyse. Kvaliteten af 1. slæt er høj og over middel. NEL20 værdien er som gennemsnit målt til 6.47, men med et moderat proteinindhold.

Indtil videre forelægger der kun en oversigt over mineralindholdet i 1. slæt, men da den oftest udgør over halvdelen af græsandelen i vinterrationen, så er det nu muligt at se tendenser for 2020.

Makromineralindholdet er faldende over perioden, især for calcium, fosfor, magnesium kalium og svovl.

Fosfor er normalt ikke tilsat mineralblandinger, men det faldende indhold i græs kan betyde, at der opstår afstemte foderrationer, hvor der bliver behov for at tilføre fosfor.

Magnesium er et vigtigt mineral for bl.a. muskelsammentrækninger, og også for at sikre en velfungerende besætning med en lav frygtsomhed.

Svovl er et essentielt mineral til at sikre aminosyre-syntesen i vommen, og det er ikke mindst vigtigt i foderrationer med et højt majsindhold.

Mikromineralerne er også generelt faldende over perioden.

Der kan her især peges på et faldende kobberindhold i 1. slæt. Kobber har det seneste års tid været en udfordring i flere besætninger, og det ikke mindst, hvor der er et højt molybdæn indhold. Et faldende kobberindhold kan bl.a. skyldes, at der i dag ikke må bruges kobbersulfat i køernes klovbad. Kobber er vigtig for hud og pels, og kobbermangel ses bl.a. ved hvide aftegninger omkring øjnene. Kobber er dertil vigtig for immunforsvaret for den højtydende ko. Kobber tilføres med mineralblandingen, og vi anbefaler et mix af sulfat og organisk bundet kobber.

Zink og også faldende på analyserne. Zink er vigtig for immunforsvaret og essentiel for mange processer i koen. Herunder bl.a. til at danne hud og klov samt til at sikre reproduktionen og en høj yversundhed.

Selen i foderrationen er et vigtigt fokus. Der tilføres kun en lille andel selen med grovfoder. Nedre 10% fraktil indeholder kun 0,01 mg selen/kg tørstof og vil normalt være analyser fra sandjorde. Selen kan tilføres som selenit og som organisk selen, sidstnævnte kan øge optagelsen.

Det kan anbefales at få taget repræsentative mineralanalyser på eget grovfoder. Resultatet kan bruges både til at afstemme mineralerne i foderrationen, men også til at beregne den korrekte gødningsplan og til at sikre væksten i marken. Til den endelige afstemning af mineraler i foderplanen, kan en TMR analyse af fuldfoder med mineraler være et godt redskab. Det bedste resultat opnås ved at udtage en TMR prøve inden iblanding af mineraler, kridt og salt.

Ring gerne og hør nærmere.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg