Mykotoksiner – et tilbagevendende problem

I den seneste tid har flere hjemmeblandere oplevet en del uro i besætningen med klassiske tegn på toksinforgiftning. Forud for symptomerne i besætningerne er der ofte taget hul på et nyt parti korn, eller måske købes kornet ind løbende og kan derfor komme fra forskellige steder.

Forgiftning med toksiner medfører dårligt velfærd i besætningen samt betydelige resultatmæssige konsekvenser, og der bør derfor gøres noget hurtigt.

Men hvordan er det nu lige med toksiner?

Mykotoksiner er naturligt dannede giftstoffer, lavet af mug- og skimmelsvampe. Væksten af svampe samt produktionen af mykotoksiner er i høj grad styret af faktorer som temperatur og fugt, men kan også udvikles i stressede afgrøder.

Vi kan dele toksiner op i tre kategorier:

 • Fusarium-toksiner, stinkbrand og meldrøje, dannes i afgrøderne før høst.
 • Ochratoksin dannes som følge af dårlig opbevaring af korn efter høst, manglende nedtørring og høj temperatur.
 • Aflatoksin findes hovedsageligt i råvarer fra varmere lande, f.eks. majs og sojaskrå. Det maksimale indhold af aflatoksin er reguleret via lovgivning. Der gennemføres kontroller på området, og normalt er indholdet af aflatoksin under grænseværdierne.

Klassiske symptomer

 • Symptomer ved Fusarium-forgiftning
  • Nedsat ædelyst, manglende tilvækst, løs mave og nedsat immunforsvar.
  • For ikke kønsmodne dyr desuden endetarmsfremfald, hævede mælkekirtler og kønslæber.
  • For søer er det ofte reproduktionsproblemer samt kastninger.
 • Symptomer ved Ochratoksin-forgiftning
  • Nyreskader.
  • Kraftigt øget vandoptagelse.
  • Nedsat foderoptagelse og tilvækst.

Afhjælpning af problemer 

 • Tilsætning af toksinbinder afhjælper problemerne samt forebygger nye forgiftninger. Toksinbinder er ofte et sammensat produkt af bl.a. gær og alger i en kompleks struktur, der har den egenskab, at det tiltrækker og fastholder mykotoksiner i tarmene og leder dem med bagud af grisen. På den måde undgår man, at mykotoksinerne bliver optaget i kroppen. Spørg gerne Nutrimin til råds om valg af produkt og dosering.
 • Rensning af kornet før brug reducerer mængden af toksiner, og som forebyggelse vil man med fordel også kunne rense kornet, inden det lagres.
 • Vær opmærksom på, at også halm kan indeholde store mængder Fusarium-toksiner.
 • Fortynding af et parti dårligt korn med et parti af god kvalitet vil selvsagt reducere indholdet af toksiner.
 • I alvorlige tilfælde bør man kassere kornet som grisefoder og evt. bruge det i fyret.
Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin