Når nu vi skimter bunden af siloen

OPTIMERINGER frem for tommelfingerregler

På denne tid af året oplever de fleste hjemmeblandere, at restbeholdningerne af korn bliver overskuelige. Det bliver muligt at vurdere restmængderne i kornsiloerne. En del oplever også, at det så giver mening at justere i blanderecepter for således at få beholdningerne af de forskellige kornarter (byg, hvede, rug og havre) til at slå til frem til ny høst. Dette både i forhold til restmængderne i siloerne og i forhold til et eventuelt behov for ekstra indkøb.

Råvaremæssigt sund fornuft

Den seriøse hjemmeblander vil aldrig vælge at fodre sine dyr ud fra tommelfingerregler. Han vil have en god fornemmelse for, hvor og hvad der kan lade sig gøre i forhold til justeringer i egne blanderecepter. Dette vel at bemærke uden at næringsstofindholdet ændres væsentligt. Og den erfarne svineproducent vil instinktivt vide, hvornår hans besætningen rammer grænsen for, hvad der er råvaremæssigt ”sund fornuft”. Men han fodrer IKKE på basis af tommelfingerregler.

Tommelfingerregler ved ændret råvarevalg:

Når vi som mineralleverandører sidder og optimerer recepterne til vores kunder, har vi en lang række af mere eller mindre uskrevne tommelfingerregler siddende på rygmarven. Disse regler vil være kendt for mange:

  • 2% hvede + 1% havre kan erstatte 3% byg
  • 1% hvede + 1% byg kan erstatte 2% rug
  • 20% byg kan erstattes af 0,5% sojaskrå og 19,5% hvede
  • 25% hvede kan erstatte 24% byg + 1% fedt
  • 1% korn kan erstattes af 0,5% sojaskrå + 0,5% fedt
  • Skifter vi byg ud med hvede, vil vi få mere energi og færre fibre i foderet.
  • Skifter vi hvede ud med rug, vil vi få mindre energi, flere fibre og mindre råprotein.
  • Skifter vi korn ud med fedt og sojaskrå, vil vi få flere FEsv/kg, og det vil være nødvendigt at justere i foderkurver.

Tommelfingerregler er IKKE godt nok

Samtidig lader vi altid optimeringsprogrammet gøre arbejdet. Nutrimins optimeringer tager altid afsæt i det, der fungerer i hver enkelt besætning. De tager afsæt i Nutrimins skabeloner, og hvad der så i øvrigt er af muligheder (antal påslag, +/- fedt, antal siloer etc.). Samtidig sørger vi altid for at have styr på næringsstofindholdet i de råvarer, der optimeres med. Derfra lader vi optimeringsprogrammet gøre arbejdet færdigt. Tommelfingerregler er IKKE godt nok.

Tjek siloen, slå på tråden og lad os optimere, før du justerer op eller ned i din fodercomputer.

Anders Hedegaard
Faglig chef, svin
  • +45 24 84 74 90

  • ah@nutrimin.dk