Nutri Novo Liquid

Lind afføring hos smågrisene i fare- og klimastalde er en kendt udfordring for de fleste. Produkter med dokumenteret effekt i forhold til lind afføring er derfor altid velkomne.

Monoglycerider, medium- og kortkædede fedtsyrer og myresyre har alle bevisligt antibakteriel effekt.  Et mix af disse bør derfor og så forventeligt have en effekt overfor bakterier, der forårsager lind afføring. Dette gælder såvel gramnegative som grampositive bakterier, f.eks. E. Coli, clostridier og Salmonella.

Nutrimin har gennem en periode testet Nutri Novo Liquid hos både smågrisene i klimastalden og hos smågrisene i farestalden.

Drikkelysten til Nutri Novo Liquid opblandet med 0,1 % i drikkevandet er stor, og tilbagemeldingerne er positive.

Nutri Novo Liquid er et flydende tilskudsfoder indeholdende et mix af ovennævnte fedtsyrer.

Nutri Novo Liquid kræver ikke Haccp. Den doseres gennem vandsystemet og er Ph neutral.

Vi deler gerne ud af det, vi oplever. Ring og få en snak. 😊

Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin