Aktuelt

Indkøbet af korn stiger fortsat frem mod ny høst, eftersom lagrene tømmes på de enkelte ejendomme.

Men hvilken kvalitet indkøbes der?

Sommeren nærmer sig.

Check vandforsyningen i staldene.

Indkøbt korn:

Når der indkøbes korn, er der overordnede 3 focusområder der skal opfyldes, nemlig syn, lugt og smag.

1: Kornet skal dufte af ” korn”.

2: Se på den leverede vare. Er den ren for agner, støv, sten m.m. Er kornet gråt og kedeligt?

3: Smag på varen. Korn skal smage af korn, frisk og godt.

Herefter er der de fodringsmæssige aspekter i varen. Her har den nuværende sæson givet og giver fortsat udfordringer, grundet er de store forskelle i protein og fosfor indhold.

Toxiner i korn / majs og færdigfoder giver mange smågriseproducenter ekstra arbejde.

Derfor er opfordringen herfra at være kritisk og stille krav til jeres leverandør af råvarer.

Kontroler vandforsyningen:

Husk at gennemgå vandforsyningen til grisene inden varmen for alvor banker på døren.

1: Kan gårdens vandforsyning levere det ønskede tryk og mængde til dyrene?

2: Er der perioder f.eks. ved vask af stalde, hvor forsyningen er for lav?

3: Når der vaskes, kontrolleres de enkelte vandnipler for den ønskede mængde vand?

4: Rens sien og lad evt. rørsystemet gennemgå en rengøring med sæbe og efterfølgende desinfektion.

Er der den forgangne sommer oplevet ”overbelægning” ved kopper og nipler, er det en god investering at opsætte ekstra forsyning nu.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin