Husk analyser af ny høst

Husk analyser af ny høst

– som hjemmeblander er du ansvarlig for kvaliteten af egen høst. 

Ny fodringssæson lige om lidt

SEGES gennemsnitlige næringsstofværdier er gode, når vi skal tilpasse gårdmineraler til ny høst. Noget bedre end ingenting. Men det giver langt større sikkerhed for en optimal fodring at bruge egne kornværdier.

Forventninger til protein og fosfor i ny høst

Forventningerne til høst 2019 er ”gode udbytter” dog med et lavere indhold af protein end høst 2018, hvor indholdet af protein lå højt. Modsat lå indholdet af fosfor lavt i høsten 2018. Fosforindholdet 2019 høsten kunne forventeligt stige i forhold til 2018 høsten, som lå noget lavere end forrige år.

Vand, protein og fosfor eller fuld kemisk analyse

Nutrimin anbefaler som minimum, at ny høst analyseres kemisk for vand, protein samt fosfor. Ved større partier (f.eks. store homogene partier i amerikanersiloer) giver det god mening at få lavet en fuld kemisk analyse (fuld foderanalyse+Ca+P). 

Nutrimin hjælper

Nutrimin tilbyder såvel eksisterende som kommende mineralkunder at få lavet kornanalyser hos Eurofins til fordelagtige priser. Du skal blot henvende dig hos Nutrimin, hvorefter vi returnerer en blanket med Analysebestilling. Kornprøverne sendes herefter til Eurofins med analysebestillingen.

Trin for trin:

  1. Kontakt Nutrimin – så sender vi analysebestilling
  2. Udtag repræsentative prøver af dine kornpartier.
  3. Lav en kasse med f.eks. 5-10 prøver à 0,5 kilo.
  4. Udskriv den tilsendte analysebestilling, 1 stk. til hver prøve, og
  5. Udfyld om det skal være ”Fuld foderanalyse+Ca+P (store homogene amerikanersiloer)” eller ”Vand+råprotein+fosfor (mindre partier)”
  6. Send pakken til: Eurofins Agro Testing Denmark A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen
  7. Analyseresultater kommer retur til Nutrimin og dig.

Du har ansvaret for kvaliteten af egen høst

Din sikkerhed for at dine grise bliver optimalt fodret afhænger i høj grad af vores kendskab til de råvarer der indgår i dine blanderecepter. 70-80 procent af et svinefoder er korn. Kendskabet til næringsstofindholdet i dit korn er dermed helt afgørende for en optimal fodring. Det skal der være styr på. Kontakt Nutrimin – så sender vi en analysebestilling.

Velkommen til fodringssæsonen 2019 / 2020.

Anders Hedegaard
Faglig chef