Nyt om foder til drægtige søer

SEGES Svineproduktion har sat fokus på at fodre de drægtige søer, så vi UNDGÅR at fremelske det, nogle kalder ”Body Builder” søer. Med ”Body Builder” søer menes der for store, unødvendigt muskuløse og uhandy søer.

Store søer giver et forhøjet foderforbrug til vedligehold og således en unødvendig stor foderudgift. Dette vel at bemærke igennem hele livet hos den store so. Samtidig øges risikoen for, at søernes vægt kommer op på et niveau, hvor bentøjet vil blive svært belastet. Soens chance for at holde i længden svækkes også betydeligt.

Vores drægtige søers foder skal holdes under 100 gram fordøjeligt råprotein/FEso. Samtidig skal aminosyreniveauet til de drægtige søer holdes under 5,0 gram fordøjeligt lysin. Det ideelle er 95 gram fordøjeligt råprotein og et aminosyreniveau svarende til 4,5 gram fordøjeligt lysin.

Husk at den mindste daglige ration er 2,5 FEso pr. dag de første 4 uger efter løbning og mindst 2,3 FEso pr. dag i midterste del af drægtighedsperioden. Husk samtidig altid at tildele 3,5 FEso pr. dag de sidste 4 uger før faring. Selv de fedeste søer skal have de 3,5 FEso pr. dag de sidste 4 uger før faring. Alt andet går ud over fostrenes størrelse og vitalitet.

Det er ikke alle so-holdere, som har et todelt fodersystem eller muligheden for at bruge 2 forskellige mineraler til deres søer. Dette reducerer mulighederne for at fodre efter ovenstående anbefalinger. Men vi kan stadig stræbe efter at opnå en ideel fodring af vores søer. Både de drægtige og de diegivende.

Slå på tråden og lad os få en snak om fodringen af dine drægtige søer.

Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk