Vombeskyttet RumiPro Urea til nonGMO fodring

Senest 1/7 2021 indvejer Arla kun nonGMO mælk, dvs. en produktion uden brug af genmodificeret soja, eller blot med en mindre del nonGM soja.

Det betyder, at der er pres på prisen på rapsprodukter, som fremover bliver den vigtigste proteinkilde i en nonGM foderration. Alternativerne kommer i fokus, herunder ureaprodukter i form af foderurea og vombeskyttet RumiPro urea.

Eksempel på fodring med Rumipro Urea:

Foderplan afstemt til 11.400 kg EKM

Her 14 dage efter opstart synes dagsydelse at ligge uændret på ca 34-35 kg EKM.
Fedt/protein % og ureatal indtil videre uændret.
Udviklingen følges tæt for at sikre, at information fra leverandør om produktet synes at kunne genfindes.

Afprøvninger viser, at med tilførsel af vombeskyttet urea kan der spares raps/soja protein, og samtidig kan grovfoderandelen øges.

Ureaprodukter styrker PBV i foderrationen. En typisk foderration med en stor majsandel vil ofte være høj på AAT og relativ lav på PBV. Det er i sådanne foderrationer, at der kan ventes størst effekt af vombeskyttet urea.

RumiPro Urea er et vombeskyttet ureaprodukt, som frigøres langsomt i takt med, at mikroorganismerne kan udnytte NH3 forbindelserne i vommen. Almindelig foderurea omdannes meget hurtigt til NH3 i vommen med risiko for tab, før mikroorganismerne kan udnytte ammoniakken. RumiPro urea kan dog i majsbaserede rationer med et stort potentiale for urea med fordel blandes med en mindre del almindelig foderurea.

Den langsomme nedbrydning af vombeskyttet urea gør det muligt at erstatte op til 1 kg rapskager/skrå med 100 gram RumiPro urea, uden at mælkeydelsen bliver negativt påvirket.

Majsbaserede foderrationer egner sig bedst til vombeskyttet urea. Græspartier som 4. og 5. slæt har ofte en høj nedbrydningsgrad og bidrager dermed også med NH3 forbindelser, som i vommen har samme effekt som urea.

For Nutrimin er RumiPro Urea et nyt produkt, og Nutrimin har derfor interesse i at følge de bedrifter tæt, som starter op med produktet. Det vil være med fokus på foderrationen, foderoptag og dagsydelse.

Der må ventes varierende effekt af produktet i forhold til foderrationen, og dermed er det vigtigt at drøfte foderrationens sammensætning grundigt inden opstart.

Nutrimins anbefaling til anvendelse:

Med RumiPro urea vil der være basis for at spare op til 1 kr./ko på en nonGM foderration.

Ring og hør nærmere om mulighederne for RumiPro urea i din foderration.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg